7 December 2018

Wees een klimaatheld

Peter Vanacker CEO Neste

Wat moet de wereld doen om de klimaatverandering écht aan te pakken? Volgens een Special Report dat begin oktober door wetenschappers van het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) is gepubliceerd, moet het gebruik van fossiele brandstoffen in minder dan 15 jaar worden gehalveerd en moeten de jaarlijkse wereldwijde emissies over 30 jaar tot nul reduceren.

De klimaatuitdaging is inderdaad ongelooflijk groot. Maar dat geldt evengoed voor de gevolgen ervan, voor pool- en kustregio’s, ecosystemen en biodiversiteit, zowel nu als in de toekomst. De oplossingen die het IPCC aandraagt, vereisen een snelle, krachtige en eensgezinde aanpak in een tijd waarin landen het niet altijd eens zijn over klimaatvraagstukken. Toch telt op dit moment iedere fractie van opwarming.

De kijk op deze uitdaging moet er echter één zijn van hoop en niet van angst. Want als passie en optimisme in daden worden omgezet, kunnen de resultaten aanzienlijk zijn. Bij Neste zetten wij ons bijvoorbeeld in om onze transformatie voor te zetten. Dit heeft onder andere al invloed gehad op wat we kopen, hoe we werken, hoe we natuurlijke hulpbronnen gebruiken en waar onze bedrijfsvoering zich op richt.

Vorig jaar konden onze klanten hun totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) verminderen met 8,3 miljoen ton. De niet-geëmitteerde emissies staan gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van  3 miljoen personenauto's. Dat is meer dan het aantal voertuigen van Berlijn en Rome bij elkaar opgeteld. Door gebruik te maken van onze emissiearme alternatieven in plaats van fossiele producten die leiden tot hogere emissies, zijn onze klanten in feite echte klimaathelden.

Op dit moment zijn de klimaatvoordelen die onze hernieuwbare brandstoffen jaarlijks bieden bijna drie keer groter dan de emissies van de raffinaderijen en logistiek van Neste samen. Hoewel wereldwijd onze rol bij het verminderen van transport-gerelateerde klimaatemissies aanzienlijk is, zetten we nog hoger in. Er is nog meer te doen.

In lijn met onze visie zullen we ons blijven inspannen om een positieve impact op het klimaat de komende jaren te vergroten. We zullen de bio-based en gerecyclede toevoer vergroten in de productieprocessen en producten van Neste. Het is ons doel om bij te dragen aan de besparing van 9 miljoen ton broeikasgasemissies in 2022. Dit jaar willen wij in ons nieuwjaarsvoornemen uitspreken om voor de komende jaren een nog ambitieuzer doel na te streven.

Strijden tegen klimaatverandering is onze business. We kunnen een veiligere en veerkrachtigere toekomst creëren en een gezondere planeet voor onze kinderen achter laten als we samenwerken en ons heroriënteren hoe we energie, voedsel en water produceren en consumeren; en hoe we de oceanen en bossen van de wereld beschermen.

's Werelds meest toonaangevende wetenschappers hebben ons een doel meegegeven om klimaatverandering te beperken. We moeten dat dapper omarmen en doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe oplossingen om dat doel samen te bereiken. Denk aan uw eigen bijdrage - welke rol kunt u spelen om een ​​klimaatvriendelijkere manier van leven en zakendoen tot stand te brengen? Wat u ook besluit te doen, het zal niet altijd eenvoudig zijn. Maar onthoud: de verandering is uiteindelijk wel de moeite waard.

 

Peter Vanacker
President en CEO, Neste