22 November 2023

Neste bundelt de krachten met twee nieuwe partners voor de verkoop en distributie van Neste MY Renewable Diesel in Frankrijk

Neste Corporation, Persbericht, 22 november 2023 om 13.00 uur (EET)

Neste werkt samen met twee nieuwe distributeurs in Frankrijk om Neste MY Renewable Diesel™ voor het eerst op de markt beschikbaar te maken en bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector. Neste MY Renewable Diesel zal vanaf begin januari 2024 in Frankrijk beschikbaar zijn. 

"We zijn erg trots om onze samenwerking te starten met twee nieuwe brandstofdistributiepartners voor de Franse markt, Altens en Bolloré Energy. In Frankrijk is transport de grootste bron van broeikasgasemissies, goed voor 30% van alle emissies. Met Neste MY Renewable Diesel kan de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%* worden verminderd gedurende de levenscyclus van de brandstof in vergelijking met fossiele diesel," zegt Peter Zonneveld, VP Sales EMEA, Renewable Road Transportation bij Neste.

"De samenwerking tussen Neste, 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel, en Altens, een toegewijde leverancier van koolstofarme oplossingen, weerspiegelt een gezamenlijke inzet voor effectieve decarbonisatie-initiatieven. Onze beslissing om samen te werken met Neste om Neste MY Renewable Diesel beschikbaar te maken in Frankrijk was gebaseerd op de hoge kwaliteit en prestaties van de brandstof, die voldoet aan alle specificaties van relevante technische normen. Bovendien is Neste MY Renewable Diesel een betrouwbare oplossing waarmee aanzienlijke verminderingen van broeikasgasemissies mogelijk zijn voor de gebruikers," zegt Mohamed Bennama, Director bij Altens.

"Als belangrijke speler in de distributie van olie en gas in Frankrijk en Europa, is Bolloré Energy trots om de samenwerking met Neste te bevestigen. Deze stap voorwaarts sluit naadloos aan bij onze ambitie om de uitstoot van broeikasgassen in het transport te verminderen - dankzij Neste MY Renewable Diesel," zegt Thibaut de Rivoire, Deputy CEO van Bolloré Energy.

Veel Franse transportbedrijven, publieke wagenparken, bouwbedrijven en grote exploitanten van wagenparken zijn bezig met het omschakelen naar meer duurzame energiebronnen, maar een groot deel van het Franse wegtransport wordt nog steeds aangedreven door fossiele diesel. Neste’s samenwerking met twee nieuwe brandstofdistributeurs zal Franse bedrijven helpen de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen door hun bestaande wagenpark van fossiele diesel op hernieuwbare diesel over te schakelen. Neste MY Renewable Diesel is een directe oplossing om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen, geschikt voor alle dieselmotoren zonder dat er behoefte is aan investeringen in nieuwe wagenparken of aanpassingen aan de voertuigen of hun motor. 

Neste, Altens, en Bolloré Energy willen benadrukken dat als Frankrijk de doelen wil bereiken die zijn gesteld door de Franse overheid via de energie-klimaatwet en de nationale koolstofarme strategie, en tegelijkertijd ook wil voldoen aan de Europese doelstellingen, de energie-klimaatstrategie ook biobrandstoffen en vloeibare brandstoffen met een laag koolstofgehalte moet omvatten, naast elektrische en waterstofoplossingen. Alle mogelijke oplossingen moeten in overweging worden genomen bij het aanpakken van klimaatverandering.

*) Het percentage van de vermindering van de broeikasgasemissies varieert naargelang de regiospecifieke wetgeving die de methodologie voor de berekeningen aanreikt (bv. EU RED II 2018/2001/EU voor Europa en US California LCFS voor de VS), en de grondstoffenmix die wordt gebruikt om het product voor elke markt te produceren. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Het bedrijf verwerkt afval, reststoffen en innovatieve grondstoffen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen.

Als 's werelds grootste producent van duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel, en als voorloper in het ontwikkelen van hernieuwbare en circulaire grondstoffen voor polymeren en chemicaliën, helpt Neste zijn klanten om hun broeikasgasemissies tegen 2030 jaarlijks met minstens 20 miljoen ton te verminderen.

De ambitie van het bedrijf is om de olieraffinaderij in Porvoo, Finland, tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Neste heeft zich ertoe verbonden om tegen 2035 een koolstofneutrale productie te bereiken en de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% te verminderen. Neste heeft ook hoge normen gesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en de toeleveringsketen. Het bedrijf is consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste EUR 25,7 miljard. Lees meer: neste.nl 

Altens in brief

Altens was founded in 2020 in a worrying environmental context, and based on the realization that it was possible to support transport companies in decarbonizing their activities. Altens is exclusively dedicated to low-carbon energies, and offers a comprehensive range of alternative, non-fossil fuels that are perfectly suited to the specific needs of its customers.

As an independent distributor, with no vested interest in any particular sector, the company was able to quickly and objectively raise the awareness of its contacts. This trust was quickly earned, enabling the company to expand its scope of activity throughout the country, vary the profile of its customers' activities and rapidly increase its business volume. In 2021, Altens obtained ISCC certification, guaranteeing the traceability of its products from the field to the customer. In 2023, Altens strengthened its logistics infrastructure by increasing the number of strategically located storage depots from 3 to 5, and by integrating a transport activity to ensure secure and reliable deliveries. The company has launched its MyAltens platform to provide customers with ever-higher quality services and to help them better manage traceability, sustainability and their carbon footprint.

Altens' mission is to inform and advise professional economic agents on alternative fuels for their specific uses. The company also helps to structure the market by sharing its expertise and experience with decision-makers, particularly on developments in new energies and technologies. Altens not only supplies low-carbon fuels but also, and above all, offers the decarbonization solution(s) best suited to the needs, ambitions and constraints of its customers. The company also keeps its customers up to date with the latest regulatory developments, providing them with a clear picture of market trends. Altens offers high-performance decarbonization solutions, with a view to supporting its partners with solutions for the transition to ever more sustainable energies.

Bolloré Energy in brief

Bolloré Energy, a major player in oil logistics and distribution in France and Europe, has a storage capacity of 1.2 million m3 at 24 wholly- or partly-owned depots. Bolloré Energy distributes its petroleum products through a network of more than 100 branches across France. Bolloré Energy also holds a 33.3% share of Raffinerie du Midi and 70% of Dépôt Rouen Petit-Couronne (DRPC). A front runner in the development of products and services enabling its clients to reduce their environmental footprint, Bolloré Energy offers a range of low carbon products (Biofioul Evolution F5, Calorza, Koolza100, Izipure) developed with a view, in particular, to reducing greenhouse gas emissions. https://www.bollore-energy.com/