6 Oktober 2023

Neste's hernieuwbare brandstof zal de Kemi-mijn van Outokumpu helpen om bijna een derde van haar doelstelling voor koolstofneutraliteit te bereiken

Neste Corporation, Persbericht, 6 oktober 2023 om 8.30 uur (EET)

Foto: Hernieuwbare brandstoffen geleverd door Neste stellen de Kemi-mijn van het staalbedrijf Outokumpu en de Tornio-fabriek in staat om de uitstoot van broeikasgassen gegenereerd door hun wagenpark en zware apparatuur tot wel 90% te verminderen.* Bron: Outokumpu

Neste en Outokumpu gaan nauwer samenwerken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Outokumpu zal de fossiele brandstoffen die worden gebruikt door de Kemi-mijn, de Tornio- staalfabriek en de aannemers op deze locaties vervangen door Neste MY Renewable Diesel™. Outokumpu produceert roestvrij staal met de laagste uitstoot ter wereld. Het doel is om tegen 2025 koolstofneutraliteit te bereiken in de Kemi-mijn. Door Neste geleverde hernieuwbare brandstoffen stellen de Kemi-mijn en de Tornio-fabriek in staat om de uitstoot van broeikasgassen door hun vloot en zware apparatuur tot wel 90% te verminderen.* Door het gebruik van door Neste geleverde hernieuwbare brandstoffen zal de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen door de Kemi-mijn met bijna 11.300 ton afnemen. Dit betekent dat bijna 30% van de totale beoogde koolstofneutraliteit voor de Kemi-mijn wordt gehaald.

De drie belangrijkste factoren bij het bereiken van de beoogde koolstofneutraliteit in Outokumpu's Kemi-mijn zijn het afstappen van fossiele brandstoffen (inclusief het wagenpark van aannemers), het gebruik van elektriciteit met een lage uitstoot en het vervangen van aardgas en propaan door andere verwarmingsmethoden. Hernieuwbare brandstoffen geleverd door Neste zullen fossiele brandstoffen vervangen in zware machines, treinen, secundaire energiebronnen en transport tussen de Kemi-mijn en de Tornio-staalfabriek.

"Ons doel bij Neste is onze klanten te helpen, door middel van onze hernieuwbare en circulaire oplossingen, hun broeikasgasemissies met ten minste 20 miljoen ton per jaar te verminderen tegen 2030. Ik ben blij dat onze langetermijnsamenwerking met Outokumpu wordt voortgezet en dat we het bedrijf kunnen ondersteunen bij het streven naar zijn ambitieuze doelstellingen voor koolstofneutraliteit. Het gebruik van hernieuwbare brandstof in de Kemi-mijn en de Tornio-fabriek is tot op heden Neste's meest uitgebreide samenwerking met de mijnbouw en staalindustrie in Europa. Neste’s hernieuwbare product is geschikt voor wagenparken en zware machines die op diesel of lichte stookolie lopen. Ons hernieuwbare product vermindert de uitstoot van broeikasgassen met tot wel 90%* gedurende de levenscyclus van de brandstof. Door ons product te gebruiken, kan Outokumpu zijn uitstoot onmiddellijk verminderen in zijn eigen activiteiten en die van zijn aannemers", zegt Joni Pihlström, Vice President, Marketing & Services, B2B Sales bij Neste.

"De koolstofneutraliteit van de Kemi-mijn is een investering die miljoenen euro's waard is. Als dit wordt bereikt, betekent dit een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door Outokumpu met bijna 40.000 ton. Onze eerste stap is om over te schakelen op hernieuwbare brandstoffen en we proberen alle middelen te vinden om de uitstoot in de hele waardeketen te verminderen en onze totale uitstoot zo dicht mogelijk bij nul te brengen. We onderzoeken mogelijkheden om de resterende emissies in onze waardeketen te compenseren die niet op een andere manier kunnen worden verminderd met behulp van de momenteel beschikbare technologieën. Ons doel is om van de Kemi-mijn de eerste operationele koolstofneutrale mijn ter wereld te maken tegen 2025", zegt Heidi Peltonen, Vice President Sustainability bij Outokumpu. 

*) Een gemiddelde reductie van 90% in broeikasgasemissies over de gehele levenscyclus van de brandstof wanneer de emissies worden vergeleken met fossiele diesel en stookolie.  Levensduuremissies en emissiereducties berekend in overeenstemming met de richtlijn hernieuwbare energie (RED II; (EU) 2018/2001).

Neste Corporation

Susanna Sieppi 
Vice President, Communications

Meer informatie:

Neste: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Outokumpu: Päivi Allenius, Vice President Communications & Brand at Outokumpu, tel. +358 40 753 7374 or Outokumpu’s media phone tel. +358 40 351 9840 / media@outokumpu.com

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Het bedrijf verwerkt afval, reststoffen en innovatieve grondstoffen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen.

Als 's werelds grootste producent van duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel, en als voorloper in het ontwikkelen van hernieuwbare en circulaire grondstoffen voor polymeren en chemicaliën, helpt Neste zijn klanten om hun broeikasgasemissies tegen 2030 jaarlijks met minstens 20 miljoen ton te verminderen.

De ambitie van het bedrijf is om de olieraffinaderij in Porvoo, Finland, tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Neste heeft zich ertoe verbonden om tegen 2035 een koolstofneutrale productie te bereiken en de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% te verminderen. Neste heeft ook hoge normen gesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en de toeleveringsketen. Het bedrijf is consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste EUR 25,7 miljard. Lees meer: neste.nl 

Outokumpu in brief

Outokumpu is the global leader in stainless steel. The foundation of our business is our ability to tailor stainless steel into any form and for almost any purpose. Stainless steel is sustainable, durable and designed to last forever. Our customers use it to create civilization’s basic structures and its most famous landmarks as well as products for households and various industries. Outokumpu employs approximately 8,500 professionals in close to 30 countries, with headquarters in Helsinki, Finland and shares listed in Nasdaq Helsinki. www.outokumpu.com