Duurzaamheid
16.05.2022
 5 min read

Ambitieus en uitvoerbaar – hoe Neste zijn duurzaamheidsvisie heeft verbreed

Salla Ahonen
Vice President, Sustainability, Neste

In dit artikel leest u hoe Neste zijn duurzaamheidsvisie heeft verbreed, wat de bouwstenen ervan zijn en welke maatregelen het bedrijf gaat nemen om de strategische duurzaamheidsverplichtingen na te komen en de nieuwe visie te realiseren.

Het doel van Neste is een gezondere planeet creëren voor onze kinderen. Het verplicht ons om onze visie op de bestrijding van de klimaatcrisis te verbreden en onze blik te verruimen over de rol die we kunnen spelen bij het aanpakken van natuurverlies en ongelijkheid – deze zijn onderling met elkaar verbonden. Tegen deze achtergrond heeft Neste zijn duurzaamheidsvisie ontworpen en verbreed. De visie heeft betrekking op vier onderdelen: klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en grondstoffen en toeleveringsketen.

Hoe het ambitieniveau te bepalen en verbinding met het bedrijfsleven te maken

Een visie moet ambitieus genoeg zijn om twijfels op te roepen, om de gehele organisatie uit te dagen om verder te gaan dan voorheen voor mogelijk werd gehouden, en om ons denken tot ver voorbij de gebruikelijke strategieperiodes te brengen. Maar een visie moet ook goed geworteld zijn in de feitelijke bedrijfsvoering en -activiteiten, en we moeten ons speelveld zodanig kiezen dat onze mensen de verbinding zien en het gevoel hebben dat we echt impact kunnen maken.

Hoewel een visie over de toekomst gaat, kan deze door het verleden worden gestimuleerd. Voor ons als Neste is het een reis die aansluit bij onze eerste transformatiegolf van meer dan tien jaar geleden, toen we onszelf opnieuw hebben uitgevonden van een regionale olieraffinaderij tot een wereldleider in hernieuwbare brandstoffen. Nu richten we ons op onze volgende transformatie op alle fronten, innoveren we nieuwe duurzame grondstoffen, breiden we ons aanbod van hernieuwbare producten uit, vergroten we onze impact in de luchtvaart en de polymeren en chemicaliën industrie, en maken we gebruik van onze raffinaderijen om door middel van co-processing een ​​bredere reeks emissiearme oplossingen te bieden.

Onze nieuwe en bredere duurzaamheidsvisie is een integraal onderdeel van deze transformatie: We nemen het voortouw om te transformeren naar een koolstofneutrale waardeketen en stellen onszelf ambitieuze doelen met betrekking tot biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen en grondstoffen.

Onze ambitie in de strijd tegen de klimaatcrisis vergroten  

Het verminderen van emissies en het vervangen van ruwe olie door hernieuwbare en circulaire oplossingen staan centraal in onze strategie en vormen de kern van onze duurzaamheidsvisie. In 2021 hebben we onze klanten in staat gesteld om hun broeikasgasemissies met ongeveer 10,9 miljoen ton te reduceren. In 2030 zal dit minimaal 20 miljoen ton per jaar bedragen. 

Tegelijkertijd willen wij in 2035 koolstofneutraal produceren, een enorme onderneming in een van de moeilijkst te transformeren industrieën ter wereld. We werken samen met anderen en hopen meer van dergelijke ambitieuze reizen te inspireren. Duurzaamheid is innovatie maal samenwerking.

Toch zijn deze verplichtingen nu al projecten met gedefinieerde planningen. De taak van een visie is juist om verder te gaan en de lat hoger te leggen. Niet zomaar, maar omdat we weten dat het de juiste zakelijke beslissing is. Daarom breiden we onze visie uit tot buiten ons eigen terrein, buiten Scope 1- en 2-emissies, en leiden we de weg naar een koolstofneutrale en natuur-positieve waardeketen. Tijdens deze reis zullen het verminderen van de energie-intensiteit van verkochte producten en het samenwerken met onze leveranciers en partners om de emissies in onze waardeketen te verminderen, een sleutelrol spelen bij het aanpakken van Scope 3-emissies.

Verbreden van onze visie op biodiversiteit, mensenrechten en toeleveringsketen en grondstoffen

Inzicht in hoe uw bedrijf en capaciteiten verband houden met de samenleving, vormt de kern van het creëren van een geloofwaardige duurzaamheidsstrategie en -visie. Geen enkel bedrijf zou ernaar moeten streven om elk aspect van duurzaamheid tot strategische prioriteit te maken. Onze collectieve kracht is gebaseerd op het begrijpen wie de juiste partners zijn om verder te gaan dan onze eigen activiteiten, en te luisteren, te leren en samen te werken, met name op gebieden die niet tot onze eigen kern behoren.

Biodiversiteit is niet alleen het volgende grote probleem waar de wereld echt oog voor krijgt, maar is ook nauw verbonden met de klimaatverandering. Onze visie is nu om een ​​positieve impact op de biodiversiteit te hebben en een natuur-positieve waardeketen te realiseren. Wij streven ernaar om vanaf 2025 met nieuwe activiteiten netto-positieve effecten voor de biodiversiteit te creëren. We moeten onze inzichten over hoe we deze zeer ambitieuze visie het beste kunnen aanpakken nog verder ontwikkelen, maar we beginnen door samen te werken met NGO's en onderzoekspartners die hier een goed begrip van hebben.

Momenteel zetten wij ons in voor het bestrijden van ontbossing in onze toeleveringsketens, vragen we hetzelfde van al onze leveranciers en zijn we toonaangevend met betrekking tot transparantie in de toeleveringsketen van onze sector. Er zijn vele doorlopende lokale activiteiten, zoals het verzorgen van de natuur en dieren in het wild rond onze raffinaderij Porvoo, en het ondersteunen van een biodiversiteitsproject in de regio's Siak en Pelalawan in Indonesië.

Mensenrechten vormen een integraal onderdeel van alle bedrijfsactiviteiten, niet alleen iets om je zorgen over te maken ergens ver weg in de toeleveringsketen. Onze visie is het creëren van een ​​rechtvaardigere en meer inclusieve waardeketen waarin iedereen met waardigheid werkt. Prioriteiten zijn onder andere het eisen en veiligstellen van een leefbaar loon en het gebruik van onze platformen om de toegang van kinderen tot onderwijs te vergroten en ongelijkheden in de waardeketen te verminderen.

Net zoals al onze aandachtsgebieden kunnen mensenrechten het beste worden bevorderd door samenwerking. We hebben bijvoorbeeld samen met Unilever twee beloften ondertekend voor het gezamenlijk bevorderen van leefbare lonen en gelijkheid, diversiteit en inclusie bij leveranciers. Dergelijke partnerschappen vergroten de impact van Neste in onze waardeketen en vormen een aanvullende manier om positieve verandering te stimuleren. Daarnaast dagen ze ons uit om het goede voorbeeld te geven.

Onze toeleveringsketens en grondstoffen zijn van cruciaal belang voor het bereiken van onze duurzaamheidsambities. Onze visie is om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek, eerlijke arbeidspraktijken en meer betrokkenheid in de complete toeleveringsketen. Wij beschouwen mensenrechten, biodiversiteit en klimaatdoelstellingen als belangrijke criteria voor leveranciers. 

We blijven van 100% van onze leveranciers eisen dat zij zich houden aan de gedragscode voor onze leveranciers en we hanteren een klachtenproces dat we blijven ontwikkelen om ervoor te zorgen dat dit het beste in de klasse is. 

Het is nu tijd om te handelen

Het oplossen van de klimaatcrisis ligt nog steeds binnen ons bereik, maar dit vereist dat alle beschikbare oplossingen nu direct worden benut. Wat dit proces zo moeilijk maakt, en een echte test voor ons vermogen om samen te werken, is het feit dat de grote uitdagingen en kansen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd allemaal met elkaar verbonden zijn.

Er schuilt gevaar in hoogdravende beloften of het te ver in de toekomst plannen van onze doelen. Om mondiale doelstellingen te bereiken, moeten losse gesprekken tot meetbare acties leiden. Neste moedigt bedrijven en onze partners aan om doelen zo dichtbij mogelijk te plannen. We willen het goede voorbeeld geven door onze eigen uitstoot tegen 2030 te halveren en in 2035 koolstofneutraliteit in onze productie te bereiken.

Tegelijkertijd beseffen we dat niemand dit alleen kan. Er zijn nog vragen die beantwoord moeten worden en oplossingen die ontwikkeld moeten worden. Maar we kunnen het allemaal bereiken als we nu actie ondernemen.