Vervoer
26.08.2022
 2 min read

Bosch ondersteunen op weg naar klimaatneutraliteit

  • ​ De Bosch Group is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. De onderneming telt wereldwijd ongeveer 401.300 medewerkers en behaalde in 2021 een omzet van 78,8 miljard euro. 

  •  Sinds 2020 is de Bosch Group, met zijn meer dan 400 vestigingen wereldwijd, klimaatneutraal (scopes 1 en 2).

  •  De Bosch Powertrain Solutions divisie is gestart met een pilot project waarbij Neste MY Renewable Diesel, gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen, gebruikt wordt voor de inhouse logistiek tussen verschillende productielocaties in Duitsland. 

 

Door de klimaatactie verder uit te breiden, richt Bosch zich ook op de indirecte emissies en heeft het zichzelf dus klimaatactiedoelstellingen opgelegd voor de hele waardeketen —  en deze zijn extern bevestigd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Bosch wil het transport verminderen, routes en capaciteitsbenutting optimaliseren en zo CO₂-uitstoot vermijden.

 

Neste_Bosch

4 ambities voor Bosch

  • ​ de energie-efficiëntie verhogen
  • ​ het aanbod van hernieuwbare energie uitbreiden
  • ​ meer groene stroom kopen
  • ​ al in 2020 klimaatneutraal zijn en het gebruik en de mix van onze vier hefbomen tegen 2030 voortdurend optimaliseren om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan klimaatactie. Op deze manier willen wij het aandeel van koolstofcompensaties en groene stroom van bestaande centrales verminderen en tegelijk de energie-efficiëntie en nieuwe schone stroom verder verhogen.

 

Nadat wij onze oorspronkelijke doelstellingen voor de scopes 1 en 2 hebben gehaald, pakken wij nu de scope 3-emissies met dezelfde strengheid aan - door specifieke doelstellingen en mijlpalen vast te stellen voor de komende jaren.

Torsten Kallweit, hoofd Ehs & Sustainability bij Bosch

 

Oplossing

In de divisie Powertrain Solutions van Bosch is men nu in de interne logistiek tussen enkele Duitse productievestigingen als proefproject begonnen met het gebruik van Neste MY Renewable Diesel, gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen.

Bosch kan de uitstoot van broeikasgassen (BKG) op de routes tot 90%* verminderen als de uitstoot gedurende de levenscyclus van deze brandstof wordt vergeleken met fossiele diesel. 

De oplossing is ideaal voor Bosch omdat de brandstof volledig compatibel is met de bestaande infrastructuur van brandstofdistributie waardoor er geen aanpassing van de voertuigmotoren nodig is. 

 

Hernieuwbare en synthetische brandstoffen zijn noodzakelijk. Alleen daarmee kan het huidige wagenpark bijdragen om onze klimaatdoelstellingen te bereiken.

– Dr. Uwe Gackstatter, President Bosch Powertrain Solutions Division. 

 

* Het percentage van de vermindering van de broeikasgasemissies varieert naargelang de regiospecifieke wetgeving die de methodologie voor de berekeningen aanreikt (bv. EU RED II 2018/2001/EU voor Europa en US California LCFS voor de VS), en de grondstoffenmix die wordt gebruikt om het product voor elke markt te produceren.