Vervoer
7.10.2022
 3 min read

Breng verduurzaming van de transportsector nu al beweging

Er wordt al veel geïnvesteerd in het verduurzamen van de transportsector, maar het kost jaren om nieuwe technologieën breed toegankelijk te maken. De infrastructuur is hier op dit moment simpelweg nog niet klaar voor. We hoeven hier gelukkig niet op te wachten. Om over tien jaar een schonere wereld te hebben, is vandaag actie nodig. Een groot deel van de gewenste vooruitgang is vrijwel direct, via het vrachtverkeer, te boeken.

Verduurzaming van het wegverkeer zal voor een deel van elektrische auto’s komen. Maar voor vrachtvervoer lijkt een all electric toekomst nog ver weg. Eind 2021 was slechts 0,17 procent van de totale Nederlandse vrachtwagenvloot elektrisch1. Bijna elke vrachtwagen die nu wordt verkocht, rijdt in 2035 nog steeds op de Nederlandse wegen en dus moeten we als maatschappij naar alternatieve manieren van verduurzaming kijken. Gebruik van hernieuwbare diesel is zo’n manier, en dit zijn vijf redenen waarom we er niet mee hoeven te wachten.

1. De vrachtwagen is er klaar voor

Financiële afwegingen bepalen vaak op welke punten een bedrijf wel of niet gaat verduurzamen. Het aanschaffen van een geheel nieuw (elektrisch) wagenpark is voor de meeste organisaties simpelweg te duur. Maar om hernieuwbare diesel te gebruiken, zijn er geen extra investeringen in het wagenpark nodig. Gewone dieselmotoren in vrachtauto’s kunnen er namelijk prima mee uit de voeten.

2. Productie op schaal

Neste heeft momenteel een wereldwijde productiecapaciteit van 3,3 miljoen ton hernieuwbare producten per jaar. Het lopende uitbreidingsproject in Singapore en de joint venture met Marathon in Martinez, CA US, die nog moet worden afgerond, zullen Neste's totale productiecapaciteit van hernieuwbare producten verhogen tot 5,5 miljoen ton eind 2023. Neste is hiermee de enige wereldwijde leverancier van hernieuwbare brandstoffen en hernieuwbare grondstoffen voor polymeren en chemicaliën met productiefaciliteiten op drie continenten. Wanneer het uitbreidingsproject van de raffinaderij in Rotterdam is voltooid, neemt de totale productiecapaciteit van hernieuwbare producten toe tot 6,8 miljoen ton tegen eind 2026. 

3. Goedgevulde pompen

Hernieuwbare diesel vereist ook geen aanpassingen voor tankstations. Er zijn geen nieuwe containers of tankautomaten nodig om nieuwe diesel te kunnen pompen. Van de opslagtanks tot de pompen en leidingen: alles ligt al op z’n plaats om met hernieuwbare diesel te kunnen werken. De hernieuwbare diesel van Neste is in Nederland al bij zo’n 118 tankstations te krijgen.

4. Goed gebruik van afval

Hernieuwbare diesel van Neste bestaat voor 100% uit hernieuwbare materialen. Het vervoer van de toekomst is niet of ‘duurzaam’ of ‘schadelijk’. Het is minder zwart-/wit dan dat: verschillende innovaties zullen hun steentje bijdragen aan het einddoel van een klimaatneutrale toekomst. Hernieuwbare diesel van Neste zorgt voor 90 procent minder uitstoot van broeikasgassen, berekend over de hele levenscyclus, in vergelijking met fossiele diesel2. Dat is al een reden om er vandaag al gebruik van te maken.

5. Hernieuwbare diesel kan een groot deel van de wereldwijde olieconsumptie vervangen

Alle alternatieven zijn nodig om de CO2-uitstoot van de transportsector terug te dringen, maar hernieuwbare diesel kan een groot deel van de wereldwijde olieconsumptie vervangen. In 2019 werd door de transportsector wereldwijd zo’n 2.668 miljoen ton (Mtoe) olie verbruikt. In 2040 zijn er naar schatting 600 miljoen elektrische voertuigen op de weg. Hiermee kan jaarlijks zo’n 380 miljoen ton olie vervangen worden. Nog eens 1.071 miljoen ton fossiele olie kan potentieel vervangen worden met hernieuwbare brandstoffen3. De inzet van elektrische voertuigen en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen samen kan in 2040 dus al leiden tot een halvering van de ruwe olieconsumptie binnen de transportsector.    

 

1. RVO: Electric Vehicles Statistics in the Netherlands May 2022 (https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-06/Statistics-Electric_Vehic...)

2. De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2, 2018/2001/EU)

3. Source: Neste based on IEA World Energy Outlook 2019