Vervoer
15.12.2022
 2 min read

CO2-reductie in de transportsector? Kijk verder dan alleen brandstofgebruik!

Het terugdringen van de CO2-uitstoot en schadelijke stoffen zoals stikstof heeft de hoogste prioriteit. Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen staat de transportsector in Nederland voor de grote uitdaging om in 2030 zeventig procent CO2-uitstoot te reduceren. Om deze reductiedoelstelling te behalen is het belangrijk dat er een beleid komt dat uitgaat van het hele proces: van energiebron tot voertuig, oftewel Well-to-Wheels (WtW).

Het WtW-proces gaat over de gehele levenscyclus van brandstoffen. De term wordt gebruikt om te kijken wat er allemaal komt kijken bij het creëren van een product. Denk hierbij aan de fabricage van voertuigen, de productie van brandstoffen en hun aanhoudende milieueffecten. Dit kan onduidelijk overkomen en dat is waarom Well-to-Wheels is opgedeeld in twee onderdelen: Well-to-Tank (WtT), gericht op de brandstofproductie, en Tank-to-Wheels (TtW). Dit laatste onderdeel is waar de meeste aandacht naartoe gaat in de vraagstukken over duurzaamheid: brandstofgebruik.

Er zijn diverse alternatieve brandstoffen. Denk hierbij aan elektriciteit, biogas, ethanol, biodiesel en hernieuwbare diesel/HVO. Wanneer deze met elkaar worden vergeleken wordt er vaak alleen naar het brandstofgebruik gekeken, naar TtW. Maar dit is een grote fout, er moet namelijk naar het hele proces van WtW worden gekeken. Anders wordt er bijvoorbeeld van elektrische voertuigen gedacht dat ze geen broeikasgassen uitstoten omdat hun TtW-uitstoot nul is. Maar deze brandstof heeft wel degelijk een impact op het milieu.

Ondanks dat is er zeker geen ‘one-size-fits-all’ oplossing, maar zijn er ook geen ‘problem-free solutions’. Alle opties hebben nog uitdagingen. Voor zwaar en ver transport, zoals in de lucht- en scheepvaart zijn brandstoffen nodig met een hoge energiedichtheid, zoals biobrandstoffen en e-fuels. Je kunt hernieuwbare brandstoffen, zoals duurzame vliegtuigbrandstof (sustainable aviation fuel), ook maken uit hernieuwbare grondstoffen. Zo is HVO, een alternatief voor fossiele diesel, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen.

Het is duidelijk dat er een meersporenbeleid nodig is. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het WtW-proces van alle brandstoffen. Sommige opties kunnen al op korte termijn worden opgeschaald om bij te dragen aan de aangescherpte 2030 doelstelling. Maar ook de opties voor de lange termijn moeten op tijd in de praktijk worden toegepast om investeringen op gang te brengen en schaalvoordelen te bereiken.

Hernieuwbare diesel is de juiste stap in de richting naar een beter milieu die onmiddellijk gemaakt kan worden.Zowel op korte als op lange termijn hebben we oplossingen nodig die van levensbelang kunnen zijn.