Vervoer
10.11.2021

Hernieuwbare diesel - een directe oplossing die kan bijdragen aan het behalen van de COP26-klimaatdoelen

Van het totale goederenvervoer in Europa is het wegvervoer goed voor 75%. Daarmee is het de belangrijkste manier van vervoer op dit moment. Het is eveneens een grote bron van CO2-emissies en verantwoordelijk voor een kwart van de emissies van de transportsector. Een van de belangrijkste doelen van COP26, de VN-conferentie over klimaatverandering die momenteel in Glasgow plaatsvindt, is om uiterlijk in 2050 ‘net-zero’-uitstoot te realiseren. Neste beschikt al over een oplossing die vandaag in de transportsector kan worden geïmplementeerd en die de CO2-uitstoot van dieselvoertuigen tot 90%1 kan verminderen in vergelijking met fossiele diesel.

Een van de aandachtsgebieden tijdens de conferentie is transport en de weg naar ‘zero’-emissies voor transport in de toekomst. Het wegvervoer is vandaag de dag de belangrijkste manier van vrachtvervoer in Europa, maar het is tegelijkertijd ook een belangrijke bron van CO2-emissies. Bovendien blijkt uit een gevolgenanalyse van de Europese Commissie2 dat elektrificatie voor deze sector nog ver weg is: in 2030 zullen nog 9 van de 10 vrachtwagens op diesel rijden. 

Momenteel rijden er ongeveer 6,2 miljoen middelzware en zware vrachtwagens op de wegen van de EU. Samen zijn ze goed voor ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot van de transportsector. De onderstaande illustratie laat zien hoe het Europese wegvervoer er op dit moment uitziet. We zien bijvoorbeeld dat het overgrote gedeelte van de vrachtwagens op de weg op diesel rijdt en dat de gemiddelde levensduur van een bedrijfsvoertuig 13 jaar is. 

Infographic

Er is echter een oplossing voor deze emissies. Door Neste MY Renewable Diesel (HVO 100) te gebruiken, kunnen transportbedrijven nu meteen hun uitstoot effectief verminderen. Onze biobrandstof wordt geproduceerd op basis van 100% hernieuwbare ingrediënten en kan de uitstoot van broeikasgassen van dieselvoertuigen tot 90%3 verminderen tijdens de levenscyclus van de brandstof in vergelijking met fossiele diesel. Bovendien is er geen nieuwe infrastructuur vereist om deze brandstof te gebruiken omdat meer dan 111.000 tankstations in Europa deze vandaag kunnen aanbieden. 
 
“Hernieuwbare brandstoffen spelen een sleutelrol bij het terugdringen van de uitstoot binnen de transportsector, zowel nu als in de toekomst. Europese vrachtwagenfabrikanten schatten dat er in 2030 200.000 voertuigen met een ‘net-zero’-uitstoot nodig zullen zijn om de CO2-doelstellingen voor zware voertuigen te halen. Neste MY Renewable Diesel is hiervoor een eenvoudige en handige ‘drop-in’ oplossing voor alle dieselmotoren en vereist ook geen aanpassingen aan de voertuigen,” aldus Carl Nyberg, Executive Vice President, Renewable Road Transportation bij Neste.
 
Elke beschikbare oplossing is nodig om de EU-doelstellingen voor verminderde uitstoot van de transportsector te halen. Met de langzame uitrol van elektrificatie en het feit dat bestaande voertuigen voor een groot deel op diesel rijden, spelen hernieuwbare brandstoffen een sleutelrol bij het verminderen van de uitstoot van de transportsector. 
 
 

1) Calculatiemethode: De EU-richtlijn voor hernieuwbare energie

2) Hydrogen Europe Paper

3) Calculatiemethode: De EU-richtlijn voor hernieuwbare energie