Vervoer
9.05.2023
 5 min read

Hoe de BMW Group de CO2-voetafdruk in transport en logistiek verkleint in een proefproject met Neste MY Renewable Diesel

Logistiek speelt een sleutelrol in de waardeketen van een voertuig. Het verbindt via een groot aantal transportroutes alle deelnemers in het leverings- en productieproces. Op deze routes worden CO2-emissies geproduceerd, op fabrieksterreinen, evenals tijdens de levering van voertuigonderdelen aan fabrieken en het transport van afgewerkte voertuigen voor wereldwijde distributie.

De BMW Group heeft in dit opzicht een mijlpaal bereikt: tegen 2030 moet de CO2-uitstoot met 40 procent zijn verminderd in de gehele waardeketen van een voertuig, van de grondstoffen tot aan de recycling. Dit ambitieuze doel van het bedrijf houdt in dat de volledige levenscyclus van een voertuig zorgvuldig moet worden onderzocht en dat potentiële emissiebesparingen moeten worden geïdentificeerd. Logistieke operaties zijn hier namelijk een relevante hefboom om de ecologische voetafdruk te verkleinen, ook wanneer gekeken wordt naar de gehele levenscyclus van de voertuigen.

Proefproject met Neste MY Renewable Diesel in pure vorm

Er is veel vraag naar technologische innovaties voor aandrijfsystemen met verminderde uitstoot voor wereldwijde logistieke operaties. Met dit in gedachten heeft de BMW Group de afgelopen jaren al een groot aantal activiteiten opgestart. Eén van de initiatieven van het bedrijf is een proefproject waarbij sinds december 2022 Neste MY Renewable Diesel van Neste in pure vorm wordt gebruikt. Vier vrachtwagens van logistiek dienstverlener Guggemos (GV Trucknet) rijden meerdere keren per dag op de snelweg tussen Landau an der Isar en de BMW-fabriek in München; ze leggen het traject van 120 kilometer meerdere keren per dag af. Ze bevoorraden de hoofdfabriek in München just-in-time vanuit Landau. In maart 2023 werd het project uitgebreid met nog zes vrachtwagens. Deze behoren tot de vloot van DB Schenker en vervoeren onderdelen van de BMW Group Supply Center in Eching tot aan de productiefaciliteiten in München. De vrachtwagens rijden ongeveer 40 kilometer per rit.

Hun brandstoftanks zijn gevuld met Neste MY Renewable Diesel, die wordt geproduceerd uit 100 procent hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikte bak- en frituurolie. In vergelijking met fossiele diesel levert de hernieuwbare brandstof een CO2-reductie tot wel 90 procent* op (“Well to Wheel”). Daarom wordt de CO2-besparing voor de tien vrachtwagens die momenteel voor de BMW Group rondrijden met hernieuwbare diesel in hun tanks, puur rekenkundig geschat op 800 ton per jaar. Maar er zijn nog meer voordelen: het hoge cetaangetal van de Neste MY Renewable Diesel garandeert een efficiënte en schone verbranding. De brandstof is goed bestand tegen koude en daardoor geschikt voor zeer lage temperaturen tot -32°C. Bovendien is Neste MY Renewable Diesel vrij van zwavel, zuurstof en aromatische verbindingen en kan het gedurende een langere periode worden opgeslagen zonder kwaliteitsverlies of toename van het watergehalte.

De CO2-voetafdruk in de leverings- en transportketen van BMW verminderen 

Neste MY Renewable Diesel is gebaseerd op de door Neste gepatenteerde NEXBTL-technologie, waarmee hernieuwbare energiebronnen flexibel kunnen worden geraffineerd uit veel verschillende grondstoffen. Het portfolio van Neste's hernieuwbare grondstoffen omvat een aantal afval-, residuen, en vetten, alsook duurzaam geproduceerde plantaardige olie. Afval en residuen vormen 90 procent van het jaarlijkse verbruik van hernieuwbare grondstoffen bij Neste; in 2022 was dat zelfs 95 procent. De hernieuwbare diesel van Neste mag echter niet worden gelijkgesteld met biodiesel. Ze verschillen qua chemische eigenschappen en productieproces.

 

"We zijn erg blij dat de BMW Group ons heeft geselecteerd als partner voor het huidige proefproject met hernieuwbare diesel", zegt Peter Zonneveld, Vice President Sales bij Neste. "Het gebruik van Neste MY Renewable Diesel kan een waardevolle bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-voetafdruk in de leverings- en transportketens van door BMW geproduceerde voertuigen."

 

Voor de BMW Group is het gebruik van Neste MY Renewable Diesel vrij eenvoudig: de brandstof heeft een soortgelijke chemische samenstelling als fossiele diesel. Daarom kan elk dieselvoertuig er op rijden en hoeft de motor niet te worden omgebouwd en zijn er ook verder geen aanpassingen aan de voertuigen en motoren nodig. Ook de bestaande infrastructuur van tankstations kan probleemloos worden gebruikt. De vrachtwagens die voor BMW rijden tanken bij niet-openbare tankstations van de logistieke dienstverlener. 

Vergeleken met fossiele dieselbrandstof bedraagt ​​de CO2-besparing voor de tien vrachtwagens die momenteel voor de BMW Group rijden met Neste MY Renewable Diesel in hun tanks naar schatting 800 ton per jaar.

 

*) Het percentage van de vermindering van de broeikasgasemissies is berekend gebaseerd op de EU Renewable Energy Directive II (2018/2001/EU).