Vervoer
18.11.2022
 2 min read

Van A naar B met minder CO2

Een van de sectoren waar de Nederlandse klimaatdoelstellingen direct betrekking op heeft, is de transportsector. Met name het goederenvervoer over de weg. Zeker een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland komt namelijk van vervoer en transport. Nederland heeft het Akkoord van Parijs ondertekend. Een van de doelstellingen daaruit is een CO2-reductie van 49 procent. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we ons in de nabije toekomst met minder CO2 van A naar B verplaatsen?

Als het over duurzaam vervoer gaat, denken mensen vaak aan elektrisch rijden. En terecht. Ook voor de toekomst van het vrachtvervoer zou elektrisch rijden uitkomst kunnen bieden. Nu is volledig elektrisch vrachtvervoer nog niet haalbaar. Waar accu-elektrische auto’s zich in de praktijk hebben bewezen als hét duurzame alternatief bij personenvervoer, is er nog geen ‘winnaar’ als het gaat om vrachtwagens. Zowel waterstof elektrische als accu-elektrische vrachtwagens worden op kleine schaal getest, maar van commerciële toepassingen is nog nauwelijks sprake, zeker niet met grote waterstof aangedreven trucks.

De afstanden zijn vaak groot en dat is niet erg handig met bijvoorbeeld een batterij die om de zoveel kilometer leeg is. Een vrachtwagen opladen gaat niet zo makkelijk. Er zijn namelijk al bijzonder veel laadpalen voor personenauto’s, maar dat valt helaas niet te zeggen over de hoeveelheid laadpalen voor vrachtwagens. Dit is belangrijk, want vrachtwagens hebben grotere laadplekken nodig dan personenauto’s. Niet alleen dat, maar er is ook veel meer elektriciteit nodig om een zware vrachtwagen te laten rijden. Zo zou een standaard laadpaal dagenlang bezet zijn door een vrachtwagen.

Toch willen meer en meer bedrijven hun transporten ecologische maken, bijvoorbeeld door de uitstoot van de ritten te compenseren door bomen aan te planten. We willen een schone wereld en dan moeten we niet vertragen maar juist het goede voorbeeld geven door de beschikbare opties te benutten.
 
Het wereldwijde probleem van de te hoge CO2-uitstoot heeft geen one-size-fits-all oplossing. Was het maar zo simpel. Voor dit probleem zijn alle oplossingen meer dan welkom. Het is ook noodzakelijk om de klimaatdoelstelling te bereiken. Het streven is om in 2035 alleen nog maar elektrische auto’s op de markt te brengen. Voertuigen op fossiele brandstoffen zullen nog decennialang in het straatbeeld blijven. Toch zijn er nu al diverse alternatieven voorhanden waarmee vervoerders kunnen werken.
 
Denk hierbij aardgas of groen gas. Dit zijn brandstoffen die hun herkomst hebben gevonden in de bio-industrie en zeer duurzaam zijn. En dan zijn er natuurlijk nog biobrandstoffen, in de vorm van hernieuwbare diesel. Het gebruik van deze diesel laat de CO2-uitstoot aanzienlijk dalen tot wel 80 of 90 procent en is direct beschikbaar zonder aanpassingen aan het voertuig. Genoeg opties en alternatieven om zo duurzaam mogelijk te reizen en alleen als alle beschikbare oplossingen gecombineerd worden is het mogelijk om de klimaatdoelen te behalen.