Mensen
17.04.2020

Blog van de CEO: We care, have courage and cooperate

Peter Vanacker
President en CEO van Neste Corporation

De afgelopen weken zijn we allemaal in een geheel nieuwe situatie terecht gekomen. Een natuurlijke, instinctieve reactie op een crisis is vluchten, vechten of bevriezen. Wat er uiteindelijk in een organisatie gebeurt, hangt sterk af van de cultuur, de waarden en de leiders. Het gedrag van mensen onthult de cultuur, de ondernomen acties onthullen de kracht van de waarden en het niveau van vertrouwen onthult echt leiderschap. 

Bij Neste heb ik een enorme golf van deze bereidheid om te vechten gezien. Toen we de omvang van de mogelijke gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zagen, hebben we de handen uit de mouwen gestoken, hebben we in een vroeg stadium moeilijke beslissingen genomen en zijn we begonnen met het doorvoeren van grote veranderingen in onze plannen. We hebben veel langverwachte en goed voorbereide evenementen geannuleerd. We hebben iedereen aangespoord om thuis te werken waar mogelijk en we hebben vergaande maatregelen genomen om iedereen te beschermen die fysiek op onze locaties moet werken. Deze mensen helpen heel concreet om de samenleving draaiende te houden.
 
Naarmate de crisis escaleert, blijven we samenwerken om de gevolgen ervan te verzachten. We vechten. We vluchten niet en we bevriezen ook niet. Dit is onze cultuur en de crisis heeft de professionaliteit, de flexibiliteit en de passie van onze mensen al bewezen.

We hebben onlangs onze waarden vernieuwd. Ons motto is: We care, we have courage and we cooperate. Deze waarden worden nu op de proef gesteld en onze cultuur wordt op de voorgrond geplaatst. Ik durf te beweren dat onze beslissingen en acties gebaseerd zijn op onze inzet om de veiligheid en het welzijn van onze collega's en de mensen om ons heen te waarborgen. We nemen verantwoordelijkheid. Ik ben al onze medewerkers en partners die hun vertrouwen en respect voor deze acties hebben uitgesproken, zeer dankbaar.

In een crisissituatie en onder druk, heb ik ook gezien dat mensen gewaagde en innovatieve oplossingen hebben voor de problemen waarmee we te maken hebben. Toen we een paar dagen geleden benaderd werden met een voorstel om het aantal coronatesten in Finland te helpen verdubbelen, hoefden we geen twee keer na te denken. Dit project is een prachtig voorbeeld van de kracht van samenwerking. Het brengt zorgmedewerkers, grote bedrijven en een luchtvaartmaatschappij samen om de last van de publieke sector te verlichten en het herstel van de hele samenleving te versnellen. Mijn hartelijke dank gaat uit naar alle andere partners in dit project.

We moeten ook de moed hebben om verder te kijken dan de crisis en ons een wereld na corona voorstellen. Als we onze weg naar die wereld plannen, hebben we een gouden kans om een slimmere en duurzamere economie en maatschappij op te bouwen. Nu is het moment om die visie te ontwerpen.

Wat we nodig hebben, is optimisme, in al zijn vormen. Ik wil graag verwijzen naar Christiana Figueres, een wereldwijde autoriteit op het gebied van klimaatverandering, die ons heeft uitgenodigd om "koppige optimisten" te zijn en John Elkington, een wereldwijde autoriteit op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling, die zichzelf omschrijft als een "gekwalificeerde optimist". Als zich kansen voordoen, kunnen we samen wonderen verrichten. We moeten ons optimisme behouden en trouw blijven aan onze visie voor de toekomst, zelfs als we geconfronteerd worden met de moeilijkste uitdagingen.

Het doel van Neste is een gezondere planeet creëren voor onze kinderen. Deze doelstelling zorgt ervoor dat we op zoek gaan naar nieuwe manieren om de hoeveelheid koolstof die wordt uitgestoten in de atmosfeer te verlagen en kijken hoe we circulaire oplossingen voor het voortdurende hergebruik van koolstof kunnen innoveren. De herstelplannen die regeringen over de hele wereld zullen opstellen voor het economisch herstel na deze pandemie moeten de test voor het creëren van een gezondere planeet doorstaan. Dat is de enige weg naar een duurzame toekomst, samen.

Written by
Peter Vanacker
President en CEO van Neste Corporation