12 Maart 2020

Neste Capital Markets Day 2020: winstgevende groei creëren door middel van hernieuwbare en circulaire oplossingen

Published in Nieuws under Investeerders

Neste Corporation, Persbericht, 12 maart 2020 om 09:00 uur (EET) 

Neste houdt vandaag, 12 maart 2020, een Capital Markets Day 2020 via webcast. Er worden presentaties gegeven door President en CEO Peter Vanacker en het senior management over onderwerpen als de strategie van het bedrijf, de marktvooruitzichten en de volgende stappen om winstgevende groei te creëren door middel van hernieuwbare en circulaire oplossingen.

Uitstekende vooruitgang in de uitvoering van de strategie ‒ vernieuwde visie en waarden

Neste bevindt zich in een sterke positie voor de tweede golf van groei en transformatie. Het bedrijf heeft een uitstekende staat van dienst op het gebied van veiligheid en winstgevendheid en heeft grote vooruitgang geboekt in de uitvoering van de strategie. De ambitie van Neste is nog steeds om een wereldleider te worden op het gebied van hernieuwbare en circulaire oplossingen. De nieuwe zinspreuk is dan ook "Leading the way towards a sustainable future together". Het succes van Neste is te danken aan toegewijde en gepassioneerde medewerkers. Om dit te benadrukken heeft de onderneming ook haar waarden vernieuwd: “We nemen verantwoordelijkheid, We tonen moed, We werken samen”. Neste blijft zich richten op de implementatie van de strategie in de huidige, veranderlijke markt.

De groei van de markt voor hernieuwbare producten versnelt

Voor Renewable Road Transportation heeft Neste een sterke aanwezigheid in de belangrijkste markten behouden en met succes nieuwe markten aangeboord. De wereldwijde klimaatdoelstellingen stellen hoge eisen aan duurzame oplossingen in de transportsector en de wereldwijde vraag naar hernieuwbare diesel zal naar verwachting tegen 2030 meer dan 20 miljoen ton/a bedragen. De klantgerichte aanpak van Neste maakt een efficiënte marge-optimalisatie mogelijk door de combinatie van strategische verkoopkanalen en flexibele verkooppunten.

In Renewable Aviation zoeken passagiers naar tastbare oplossingen om vliegen duurzamer te maken. Neste is in 2019 begonnen met de commerciële verkoop van duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF). De veranderingen in de regelgeving in Europa en Noord-Amerika zorgen voor een vraag naar duurzame vliegtuigbrandstof. De huidige SAF-productiecapaciteit van Neste van 100.000 ton/a zal volgens de planning in 2022 meer dan 1 miljoen ton/a bedragen en nieuwe innovaties op het gebied van grondstoffen bieden de mogelijkheid tot groei.

In Renewable Polymers and Chemicals is Neste gestart met het opzetten van een nieuwe business door het transformeren van kunststof- en chemische waardeketens. De vraag naar duurzame polymeren en chemische stoffen neemt toe en wordt gedreven door consumenten, merkeigenaren en overheden. Neste ondersteunt marktleiders op het gebied van polymeren en chemicaliën met oplossingen die hun producten duurzamer maken. Neste's drop-in-oplossing voor hernieuwbare polymeren is op commerciële schaal bewezen. De expertise in het gebruik van grondstoffen van lage kwaliteit geeft het bedrijf een concurrentievoordeel in een snel ontwikkelende markt voor chemische recycling, waar samengewerkt wordt met recyclingbedrijven en technologie-ontwikkelaars.

De groei van het platform voor de productie van hernieuwbare energie vordert

Het investeringsproject voor capaciteitsuitbreiding in Singapore ligt op schema. De investering van 1,4 miljard euro zal de productiecapaciteit van Neste voor hernieuwbare producten met 1,3 miljoen ton/a verhogen. De nieuwe productielijn biedt ook de mogelijkheid om tot 1 miljoen ton SAF te produceren in de fabriek. De uitbreiding van Singapore staat gepland voor medio 2022. Met wat extra capaciteit op de bestaande locaties wil Neste de productiecapaciteit voor hernieuwbare producten verhogen naar 4,5 miljoen ton/a medio 2022.

Neste bevindt zich in de fase van een haalbaarheidsstudie om in 2023 450 kton/a SAF-productiecapaciteit toe te voegen aan de bestaande capaciteit van de Rotterdamse raffinaderij. Er worden technische studies uitgevoerd naar de volgende stappen voor capaciteitsuitbreiding op wereldschaal bij verschillende locaties over wereld, zowel op de huidige als op geselecteerde nieuwe locaties. Het concept van deze investeringen is gebaseerd op de huidige veelzijdige investering in Singapore. Het doel is om het bedrijf te laten groeien in hernieuwbaar wegvervoer, de luchtvaart en ook in polymeren en chemicaliën. Het bedrijf richt zich op investeringsbeslissingen voor de volgende productiecapaciteit op wereldschaal tegen het einde van 2021 en het opstarten van de productie in 2025.

Neste verwacht dat de wereldwijde beschikbaarheid van afval en residuen in 2030 zal zijn gegroeid tot meer dan 35 miljoen ton. De grondstoffenstrategie is gericht op de groei van afval en residuen en de ontwikkeling van nieuwe grondstofbronnen. Neste richt zich op een 100% afval en residu-aandeel van de totale input in 2025. Het aandeel van nieuwe soorten grondstoffen zal naar verwachting blijven toenemen.

Innovatie om transformatie en groei te stimuleren 

De rol van de Innovation-unit bij Neste is het waarborgen van de groei van de huidige bedrijven en het creëren van nieuwe bedrijfsplatformen voor verdere groei in duurzame en circulaire oplossingen. De focus van de unit ligt op schaalbare en duurzame bronnen van hernieuwbare koolstof en de benodigde technologieën. Dit gebeurt in uitgebreide samenwerking met onderzoeks- en waardeketenpartners. Neste zal nieuwe kansen aangrijpen om te investeren in FOAK-fabrieken en aandelen in start-ups. 

Neste heeft drie nieuwe bedrijfsplatformen opgericht:

  1. brandstoffen uit lignocellulose, chemicaliën en materialen,
  2. schaalbare grondstoffen voor vliegtuigbrandstoffen, zoals algen en vast stedelijk afval
  3. hernieuwbare waterstof en Power-to-X. 

Cashgeneratie en transformatiemogelijkheden in Oil Products

Volgens haar rol richt Oil Products zich op het genereren van cash en het benutten van transformatiemogelijkheden. De geoptimaliseerde raffinaderijconfiguratie van Neste creëert mogelijkheden om te profiteren van de volatiliteit in een uitdagende marktomgeving. De grote verbouwing van de raffinaderij in Porvoo in het tweede kwartaal van 2020 verloopt volgens plan en zal ervoor zorgen dat de raffinaderij concurrerend blijft door een hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid. Oil Products heeft tegen 2030 een vergelijkbaar EBIT-verbeteringspotentieel van EUR 50 miljoen via het Neste Excellence-programma. Het bedrijf onderzoekt momenteel de mogelijkheden van co-processing, HVO-uitbreiding en retrofitting van de raffinaderij om de winstgevendheid te verbeteren en de uitstoot te verminderen.

Koolstofneutrale productie tegen 2035

Op basis van een gedetailleerde analyse heeft Neste zich gerbonden om tegen 2035 koolstofneutraal te produceren. Dit doel zal worden bereikt via verschillende geïdentificeerde maatregelen en acties die gericht zijn op emissies in Scopes 1 en 2, zoals gedefinieerd door het Greenhouse Gas Protocol. Sommige van deze maatregelen zullen al worden geïmplementeerd tijdens de grote verbouwing in Porvoo in het tweede kwartaal van 2020. De nieuwe verbintenis is een aanvulling op Neste's andere strategische klimaatovereenkomst om de uitstoot van broeikasgassen door klanten te verminderen met minstens 20 miljoen ton CO2eq per jaar tegen 2030.

Bijgestelde doelstellingen voor de verbetering van het Neste Excellence-programma

Er is uitstekende vooruitgang geboekt met het Neste Excellence-programma. In 2019 werd een vergelijkbare EBIT-verbetering van 120 miljoen EUR gerealiseerd door middel van kruip van de capaciteit en optimalisering van de levensduur van de katalysatoren. De vergelijkbare doelstellingen voor de verbetering van de EBIT van het Neste Excellence-programma zijn bijgesteld van 100 miljoen euro naar 225 miljoen euro tegen eind 2022 en van 200 miljoen euro naar 300 miljoen euro in 2030. Deze verbeteringen worden gemeten ten opzichte van het jaar 2018. 

De financiële doelstellingen van Neste voor de lange termijn zijn de hefboomratio en ROACE na belastingen, en deze blijven ongewijzigd. De hefboomwerking is minder dan 40% en de ROACE-doelstelling is 15%. Ook het dividendbeleid van Neste blijft ongewijzigd. Het bedrijf zal ten minste 50% van de vergelijkbare nettowinst van de onderneming over het jaar uitkeren in de vorm van dividend.

Presentatiemateriaal en webcast

Het presentatiemateriaal van de Capital Market Day is in het Engels beschikbaar zijn op www.neste.com/investors vanaf ongeveer 14.00 uur (EET). Het evenement is ook online te volgen op www.neste.com/investors vanaf 14.00 uur (EET). Een opname zal na afloop van het evenement beschikbaar zijn op www.neste.com/investors.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications (act.)

Meer informatie: Jyrki Mäki-Kala, Chief Financial Officer, Neste. Mediacontacten Neste, telefoon +358 50 458 5076, e-mail media(at)neste.com, werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur (EET).

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creëert duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector en voor consumenten. Met ons brede assortiment van hernieuwbare producten kunnen onze klanten de uitstoot naar het klimaat verminderen. Wij zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststoffen, en introduceren ook hernieuwbare oplossingen aan de luchtvaart- en plasticindustrie. We zijn tevens een technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten. We willen een betrouwbare partner zijn met gewaardeerde expertise op het gebied van onderzoek en duurzame activiteiten. In 2019 bedroeg de omzet van Neste 15,8 miljard euro. In 2020 werd Neste derde op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Lees meer op: neste.nl