10 Februari 2020

Neste’s hernieuwbare producten verminderen klimaatemissies van klanten in 2019 met 9,6 miljoen ton

Neste Corporation, persbericht, 10 februari 2020 om 09:00 uur (EET).

Door Neste’s hernieuwbare producten werd in verschillende geografische markten de uitstoot van broeikasgas (GHG) in 2019 met in totaal 9,6 miljoen ton* verminderd. Dit komt overeen met de jaarlijkse koolstofuitstoot van 1,5 miljoen gemiddelde EU-burgers (bron: Wereldbank) of de verwijdering van 3,5 miljoen personenauto’s van de wegen gedurende één jaar.

“Neste richt zich op het helpen van klanten die actief zijn in de transportsector en in steden, in de luchtvaart en in de polymeer- en chemische industrie om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Wij zijn bijzonder trots om samen met onze klanten en partners te werken aan het verlagen van hun uitstoot van broeikasgassen met onze hernieuwbare producten, Neste MY Renewable Diesel™ en Neste MY Renewable Jet Fuel™. Dit zijn hoogwaardige, hernieuwbare en direct beschikbare oplossingen om transport- of luchtvaartgerelateerde uitstoot te verminderen”, zegt Peter Vanacker, President en CEO van Neste.

“Vorig jaar hebben we twee ambitieuze klimaatbeloftes gedaan. De eerste betreft het verminderen van broeikasgasuitstoot door de toepassing van hernieuwbare en circulaire oplossingen voor onze klanten. Hiermee besparen wij minstens 20 miljoen ton CO2-eq per jaar tot 2030. Een reductie van 7,9 miljoen ton broeikasgasuitstoot in 2018 en 9,6 miljoen ton in 2019 was een geweldige start. De tweede belofte is om de verlaging van de koolstofuitstoot van Neste's productie voorop te laten lopen op de EU-klimaat- en energiedoelstellingen. Een concreet voorbeeld is onze langetermijnovereenkomst met betrekking tot windenergie op onze productielocaties in Finland”, vervolgt Vanacker.

Focus op capaciteit, innovatie en samenwerking

Neste heeft daarnaast de ambitie om zijn unieke wereldwijde platform voor afval- en restmateriaal uit te breiden. In 2019 bestond 80% van Neste’s jaarlijkse gebruik van hernieuwbare grondstoffen uit hernieuwbare afval- en reststoffen. Daarnaast investeert het bedrijf in de ontwikkeling van nieuwe schaalbare grondstoffen en vereiste technologieën, waarbij verder wordt gekeken dan de huidige grondstofbronnen. 
“Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel vormt tot succes. Door samenwerking kunnen we de sector vooruithelpen, de uitstoot verminderen en de klimaatcrisis aanpakken”, voegt Vanacker toe. 

Al ruim tien jaar heeft Neste het volume van zijn hernieuwbare producten geleidelijk aan verhoogd. Nu heeft het bedrijf de capaciteit om op jaarbasis 3 miljoen ton hernieuwbare producten te produceren in zijn raffinaderijen in Finland, Nederland en Singapore. Van deze 3 miljoen ton bedraagt Neste’s jaarlijkse productiecapaciteit van hernieuwbare vliegtuigbrandstof momenteel 100.000 ton. Na de uitbreiding naar Singapore in 2022 heeft Neste op jaarbasis een capaciteit voor hernieuwbare producten van bijna 4,5 ton. Van de totale productiecapaciteit in 2022 bedraagt het aandeel hernieuwbare vliegtuigbrandstof ruim 1 miljoen ton per jaar.

*) De gebruikte methode voor het berekenen van de uitstoot tijdens de levenscyclus en de emissiereductie voldoet aan de EU-richtlijn voor hernieuwbare energie (2009/28/EG).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications (act.)

Lees meer:

Neste MY Renewable Diesel
Neste MY Renewable Jet Fuel
Renewable polymers and chemicals
2020 Global 100: Neste in top 3 meest duurzame bedrijven ter wereld

Voor meer informatie: Mediacontacten Neste, telefoon +358 50 458 5076, e-mail media(at)neste.com, werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur (EET).

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creëert duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector en voor consumenten. Met ons brede assortiment van hernieuwbare producten kunnen onze klanten de uitstoot naar het klimaat verminderen. Wij zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststoffen, en introduceren ook hernieuwbare oplossingen aan de luchtvaart- en plasticindustrie. We zijn tevens een technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten. We willen een betrouwbare partner zijn met gewaardeerde expertise op het gebied van onderzoek en duurzame activiteiten. In 2019 bedroeg de omzet van Neste 15,8 miljard euro. In 2020 werd Neste derde op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Lees meer op: neste.nl