29 Mei 2023

Neste en ITOCHU breiden hun samenwerking uit om Neste MY Renewable Diesel op grotere schaal beschikbaar te maken op de Japanse markt

Neste Corporation, Persbericht, 29 mei 2023 om 8.00 uur (EET)

Foto: Wataru Tsuda, Tatsuya Tanaka, Peter Zonneveld, Tsuyoshi Matsumoto, Norihito Saito, Ee Pin Lee, Katja Wodjereck, Kenji Tanaka en Sami Jauhiainen. Bron: ITOCHU

Neste en ITOCHU zijn overeengekomen om hun samenwerking uit te breiden met een licentieovereenkomst waardoor ITOCHU een officiële distributeur wordt van Neste MY Renewable Diesel™ in Japan. Op basis van deze overeenkomst zal de beschikbaarheid van Neste MY Renewable Diesel op de Japanse markt worden uitgebreid, bijvoorbeeld naar het gebied rond Osaka om het mogelijk te maken de brandstof te leveren aan de werf  van de Osaka-Kansai Japan Expo, die daar in 2025 plaatsvindt. 

Japan heeft de stappen naar het koolstofvrij maken versneld om twee ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen: koolstofneutraliteit tegen 2050 en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 46% tegen 2030. Neste en ITOCHU delen een gemeenschappelijke visie dat hernieuwbare brandstoffen een sleutelrol moeten spelen bij de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Japan. De focus zal bij de huidige samenwerking daarom niet alleen liggen op verkoop, maar ook op het bevorderen van het gebruik van duurzamere brandstoffen, het versnellen van de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare brandstoffen en nog meer delen van kennis  over hernieuwbare diesel en de voordelen ervan voor de gebruikers.

“We zijn erg verheugd om ons aanbod van Neste MY Renewable Diesel in Japan uit te breiden. Wij zijn ervan overtuigd dat alle oplossingen nodig zijn om de emissies door transport te verminderen en het doel van Japan om in 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, te ondersteunen. We zijn vastbesloten om onze klanten te ondersteunen bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 20 miljoen ton per jaar tegen 2030,” aldus Peter Zonneveld, Vice President Sales, Europe en APAC bij Neste’s Renewable Road Transportation business unit.

In Japan begonnen Neste en ITOCHU hun samenwerking reeds in juni 2021, om hernieuwbare diesel beschikbaar te maken voor geselecteerde klanten in het land. De partners kwamen destijds overeen een strategisch partnerschap op te zetten om het gebruik van hernieuwbare diesel als emissiearme oplossing voor dieselmotoren in Japan te versnellen. 

“De relatie tussen Neste en ITOCHU begon voor het eerst al in 2010, toen we samenwerkten aan hernieuwbare diesel in Californië. We zijn nu erg blij om deze relatie te verdiepen door de distributie van hernieuwbare diesel in Japan uit te breiden. Hernieuwbare diesel krijgt veel aandacht als oplossing voor het koolstofvrij maken van meerdere industrieën, zoals zwaar transport, off-road en spoorwegen in Japan. We zijn erg blij om de samenwerking met Neste te versterken en daarmee de Japanse markt te helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen,” zegt Tatsuya Tanaka, ITOCHU’s General Manager van de afdeling petroleumhandel.

Door over te stappen van fossiele diesel naar Neste MY Renewable Diesel kan de uitstoot van broeikasgassen met tot wel 90%* worden verminderd wanneer de uitstoot gedurende de levenscyclus van deze brandstof wordt vergeleken met fossiele diesel. Neste MY Renewable Diesel is gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen. Het is een "drop-in"-brandstof, waarbij het gebruik geen aanpassingen vereist aan de bestaande dieselvoertuigen of de infrastructuur van de brandstofdistributie. 

Vergroten van de beschikbaarheid van hernieuwbare brandstoffen in Japan

De uitbreiding van de samenwerking tussen Neste en ITOCHU bouwt ook voort op de bestaande samenwerking om de beschikbaarheid van Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ (SAF) op de Japanse markt. SAF is een hernieuwbare vliegtuigbrandstof die een duurzamer alternatief vormt voor conventionele, fossiele vliegtuigbrandstof. Als onderdeel van hun samenwerking leveren Neste en ITOCHU SAF aan luchtvaartmaatschappijen op de internationale vliegvelden Haneda, Narita en Chubu, waarmee ze Japanse luchtvaartmaatschappijen en de Japanse overheid ondersteunen bij hun duurzaamheidsdoelstellingen.

*) Het percentage van de vermindering van de broeikasgasemissies varieert naargelang de regiospecifieke wetgeving die de methodologie voor de berekeningen aanreikt (bv. EU RED II 2018/2001/EU voor Europa en US California LCFS voor de VS), en de grondstoffenmix die wordt gebruikt om het product voor elke markt te produceren.

**) In pure vorm (ongemengd) en berekend met beproefde methodologieën voor levenscyclusanalyse (LCA), waaronder de CORSIA-methodologie.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET). Abonneer op Neste’s (pers)berichten via https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2022 bedroeg de omzet van Neste 25,7 miljard euro. Lees meer: neste.nl

ITOCHU in brief

The history of ITOCHU Corporation dates back to 1858 when the company’s founder Chubei Itoh commenced linen trading operations. Since then, ITOCHU Corporation has evolved and grown over 160 years. With approximately 100 bases in 62 countries, ITOCHU Corporation, one of the leading sogo shosha, is engaging in domestic trading, import and export, and overseas trading of various products such as textile, machinery, metals, minerals, energy, chemicals, food, general products,realty, information and communications technology, and finance, as well as business investment in Japan and overseas.