5 Maart 2018

Het mensenrechtenprogramma van Neste heeft geleidelijk invloed op arbeidskwesties in de palmolie-industrie

Published in Nieuws under Duurzaamheid, Mensen

Neste Corporation
Nieuws
5 maart 2018

Het mensenrechtenprogramma van Neste heeft geleidelijk invloed op arbeidskwesties in de palmolie-industrie

L1040274.JPG

Bij Neste erkennen we dat wij een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen van negatieve mensenrechteneffecten en het aanpakken van de risico's die verbonden zijn aan onze bedrijfsactiviteiten. Gedurende de afgelopen jaren hebben we ons sterk gericht op het verbeteren en fijn afstemmen van onze aanpak en middelen om grondig onderzoek naar mensenrechten te doen binnen onze eigen werkzaamheden en in onze waardeketens.

In augustus 2017 hebben we onze verbintenis voor mensenrechten bijgewerkt en een aantal beginselen gepubliceerd die onze standaarden met betrekking tot mensenrechten verduidelijken. Samen met de Neste Gedragscode en Gedragscode voor leveranciers geloven we dat we een sterk mensenrechten-raamwerk hebben waar onze medewerkers en partners op kunnen steunen.

Om echt invloed te hebben op mensenrechten, zijn we begonnen met het vaststellen van mogelijke mensenrechtenkwesties en het in gang zetten van een plan om de bijbehorende risico's te beheersen, met name in onze toeleveringsketen voor palmolie.

Betrokkenheid om te zorgen voor capaciteitsopbouw

"Collectieve bewustwording en het begrip van kwesties die van invloed zijn op mensen en gemeenschappen zijn noodzakelijk voor het laten plaatsvinden van de transformatie ter plaatse," legt de mensenrechten-specialist van Neste, Yan Peng Ng, uit. "Betekenisvolle betrokkenheid bij onze zakenpartners en bij degenen waarmee we in onze toeleveringsketen communiceren is belangrijk om hen aan te moedigen om hun eigen ontwikkelingsprogramma's op te stellen om wederzijdse verplichtingen na te leven om de mensenrechten binnen hun eigen activiteiten te respecteren. Om die reden hebben we onszelf gemobiliseerd om met zoveel leveranciers als we mogelijk kunnen directe dialogen te voeren en betrokken bij ze te zijn.

Om face-to-face dialogen te bevorderen, zijn we gestart met het organiseren van Neste leveranciersworkshops met onze partner en expert op het gebied van sociale kwesties BSR (Business for Social Responsibility). De evenementen die we tot nu toe in Maleisië en Indonesië hebben georganiseerd, die in respectievelijk 2015 en 2016 hebben plaatsgevonden, zijn gebaseerd op de bevindingen van twee afzonderlijke arbeidseffect- en sociale beoordelingen van de palmolie-industrie. Naast het delen van onze belangrijkste observaties van de beoordelingen hebben de workshops ons ook in staat gesteld om met onze leveranciers van gedachte te wisselen over hun belangrijkste zorgen en meningen.

De eerste workshop in Maleisië in november 2015 was gericht op de werving en rechten van arbeidsmigranten die het grootste deel van het personeelsbestand van de Maleisische oliepalmplantages vormen. De tweede workshop voor leveranciers, die in februari 2017 in Indonesië werd gehouden, bestond uit rollenspelsessies over de arbeidsomstandigheden en arbeidskwesties, zoals passend loon en tijdelijke arbeidskrachten, zaken die relevant zijn in de Indonesische context. Het belang van de “stem” van medewerkers en de toegang tot effectieve klachtenmechanismen werden ook benadrukt. De scenario's werden ontleend aan de beoordeling uitgevoerd in samenwerking met twee grote palmolieleveranciers op hun plantages met experts van BSR.

Zijn we erin geslaagd om effect te sorteren?

In totaal zijn 46 deelnemers van 12 leveranciers van Neste bereikt met de workshops voor leveranciers. Veel meer zijn er bereikt door andere soorten betrokkenheid. Visies en gedachten zijn uitgewisseld, terugkoppeling aangeboden en ontvangen. Maar hebben we invloed gehad op mensenrechten? Omdat invloeden van dit soort moeilijk zijn te meten en te verifiëren, hebben we enkele stakeholders gevraagd om hun gedachten te delen:

"Niet veel bedrijven gaan partnerschappen aan met hun leveranciers zoals Neste dat doet. Normaal gesproken doen bedrijven een top-down beoordeling of audit en vragen ze vervolgens de leveranciers om de ontdekte problemen op te lossen. Deze aanpak leidt meestal tot snelle oplossingen die niet bestendig zijn," legt Jaewon Kim, Associate Director bij BSR uit. "Als je werkelijk iets wilt verbeteren, moet je de leverancier de basis van het probleem laten begrijpen. Dit is wat Neste doet. Neste is betrokken bij zijn leveranciers om de oorzaak in de context van het perspectief van de leverancier vast te stellen.

"Toen de wervingspraktijken en de behandeling van arbeidsmigranten door het palmoliebedrijf IOI opgenomen werden in de rapportages van Finnwatch in 2014 en later in 2016, nam Neste de bevindingen over een van zijn palmolieleveranciers zeer serieus. IOI en Neste waren al met elkaar in gesprek zelfs voor de RSPO-opschorting aan IOI werd opgelegd vanwege problemen met landgebruik en het niet beschermen van veenbossen. Tegelijkertijd was er een goede samenwerking tussen Neste en Finnwatch.  Dit ondersteunde de inspanningen van IOI om te veranderen. IOI heeft later BSR in de arm genomen om hen te helpen bij het bekijken van de betroffen problemen vanuit het gezichtspunt van een derde partij. Bij elkaar heeft dit een positieve omgeving gecreëerd die IOI heeft helpen te verbeteren, wat gebeurde. IOI heeft zijn arbeidsbeleid vernieuwd en blijft positieve vooruitgang boeken op het gebied van de duurzaamheid.

"In oktober 2017 kondigde  IOI Group drie belangrijke arbeidsbeleidsmaatregelen aan, waarbij ze zich erop vastlegden om geen aanwervingskosten aan de werknemers in rekening te brengen, de vrijheid van vereniging te respecteren en te streven naar het betalen van een redelijk loon. Dit beleid zet, indien op de juiste wijze geïmplementeerd, een nieuwe standaard in een sector die herhaaldelijk is blootgesteld aan schendingen van arbeidsrechten en de uitbuiting van werknemers. Wij van Finnwatch verwachten dat Neste soortgelijke normen toepast bij al zijn palmolieleveranciers. Nu de sector grote stappen vooruit zet, moet ook RSPO, de toonaangevende palmolie-duurzaamheidscertificering, rekening houden met deze ontwikkelingen bij het updaten van de criteria,” vat Sonja Vartiala, Executive Director van Finnwatch, samen.

"Drie jaar na de bevinden van Finnwatch en twee jaar na de sociale beoordeling van Neste en BSR in Maleisië, heeft IOI een initiatief gelanceerd waarin het bedrijf de verantwoordelijkheid op zich wil nemen voor het betalen van de wervingskosten van de arbeidsmigranten. Neste was het eerste bedrijf dat naar deze kwestie keek en geleidelijk aan zien we nu een verandering in de sector. Neste en BSR hebben ook met andere Maleisische palmolieleveranciers gewerkt aan het managen van hun arbeidsmigranten en de bedrijven geholpen te begrijpen waarom ze zich zorgen zouden moeten maken. Uiteindelijk zijn ook deze leveranciers begonnen met het anders kijken naar kwesties aangaande arbeidsmigranten," vervolgt Jaewon Kim van BSR. "Ik geloof dat Neste op de juiste weg is: het bedrijf luistert in plaats van te dwingen, het is erop gericht om een diepgaande verandering aan te brengen in plaats van alleen maar een probleem te fixen. Het heeft een goede basis om verder te gaan."

Werkomstandigheden

"We hebben ons mensenrechtenprogramma snel op gang gebracht op een gebied waar we het idee hebben dat onze positieve invloed de grootste zou kunnen zijn. Ons programma draagt bij aan de algehele duurzaamheidstransformatie van de palmoliesector, die we zijn begonnen met ons werk om ontbossing te voorkomen maar die sindsdien ook is uitgebreid naar sociale vraagstukken", legt Sustainability Director Johan Lunabba van Neste uit. "Maar we zijn nog ver verwijderd van de eindstreep omdat het aanpakken van sociale problemen een uitdaging kan vormen. Bedrijven kunnen elkaar niet dwingen om bepaalde lonen te betalen of om bepaalde diensten aan hun medewerkers te verlenen als ze daar niet door de wet toe worden verplicht. Wij geloven er echter in dat, door het bevorderen van goede praktijken en door het inspireren van onze leveranciers wij ze kunnen aanmoedigen om hetzelfde te doen in hun toeleveringsketens. Dit is de manier waarop we kunnen bijdragen aan een transformatie op grotere schaal."

Meer informatie:
Johan Lunabba, Director, Sustainability, tel +358 50 458 0795, johan.lunabba(@)neste.com

Lees ook:
Neste uitgeroepen tot het op één na meest duurzame bedrijf ter wereld
Nieuwe mensenrechtenprincipes versterken de betrokkenheid van Neste

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) bouwt duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector en consumentenbehoeften. Ons wereldwijde gamma aan producten en diensten stelt klanten in staat om hun ecologische voetafdruk te verminderen, door een combinatie van hoogkwalitatieve laag-uitstotende hernieuwbare producten en olieproducten met op maat gemaakte diensten. Wij zijn ‘s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststromen, en we leveren ook hernieuwbare oplossingen aan de luchtvaart- en plasticindustrieën. We willen een betrouwbare partner zijn met een zeer gewaardeerde expertise, onderzoek en verantwoordelijke praktijken. In 2016 bedroeg de netto verkoop van Neste 11,7 miljard euro. In 2018 werd Neste tweede op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Lees meer: neste.nl