13 Juli 2022

Neste krijgt subsidie van Europees Innovatiefonds voor chemisch recycling-project in Porvoo

Neste Corporation, Persbericht, 13 juli 2022 om 9 uur (EET)

Neste heeft van het Europees Innovatiefonds een positief besluit ontvangen voor een subsidie van tot 135 miljoen euro ter ondersteuning van het project van de onderneming om chemische recyclingcapaciteit te bouwen in Neste’s raffinaderij in Porvoo, Finland. Het PULSE-project ("Pretreatment and Upgrading of Liquefied Waste Plastic to Scale Up Circular Economy") richt zich op het implementeren van Neste’s bedrijfseigen technologieën voor de voorbehandeling en verwerking van vloeibaar gemaakt plastic afval en het integreren van die technologieën in de activiteiten van de raffinaderij. Het PULSE-project mikt op een voorbehandelings- en verwerkingscapaciteit van 400.000 ton per jaar. Daarmee draagt het bij aan Neste’s doelstelling om vanaf 2030 meer dan 1 miljoen ton plastic afval per jaar te verwerken. Een haalbaarheidsstudie waarin de investeringen gerelateerd aan PULSE worden geëvalueerd, werd in maart 2022 aangekondigd. De doelstelling is om in 2023 klaar te zijn voor een investeringsbesluit en de geleidelijke implementatie wordt verwacht in 2024 te starten.

Het PULSE-project speelt een belangrijke rol bij de commercialisering van chemische recycling van plastic afval. Het biedt de mogelijkheid chemische recycling op te schalen en de kwaliteitskloof tussen onbewerkt vloeibaar gemaakt plasticafval en de grondstofeisen van de petrochemische industrie te overbruggen. Eenmaal opgeschaald kan chemische recycling bijdragen aan het bestrijden van de plastic afval vervuiling door de recyclingpercentages voor plastics te verhogen en de afhankelijkheid van nieuwe fossiele hulpbronnen te verminderen.

"We zijn blij dat we bij de projecten behoren die door het Europees Innovatiefonds zijn geselecteerd", zegt Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals bij Neste. "Deze subsidie is niet alleen een blijk van erkenning van en vertrouwen in ons werk op het gebied van chemische recycling, maar benadrukt ook het belang van de aanpak zelf. Als we willen groeien naar een circulaire economie voor polymeren en chemicaliën, dan speelt chemische recycling daarin een belangrijke rol."

Het Europees Innovatiefonds is een van de grootste subsidieprogramma's voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën ter wereld. Dit jaar investeert het Innovatiefonds meer dan 1,8 miljard euro in 17 grote projecten die bijdragen aan een koolstofarme samenleving. Na het positieve subsidiebesluit, worden individuele subsidieovereenkomsten opgesteld met het Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) van de Europese Unie, dat verantwoordelijk is voor het Innovatiefonds.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie:

Neem contact op met Neste's mediadienst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (tijdens weekdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur EET).

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afval- en reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Het is onze ambitie om onze olieraffinaderij in Porvoo, Finland tegen 2030 de meest duurzame raffinaderij van Europa te maken. Wij introduceren hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals vloeibaar gemaakt plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. Wij hebben de doelstelling om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren en wij zullen de koolstofemissie-intensiteit van verkochte producten tegen 2040 met 50% verminderen. Wij hebben ook hoge normen vastgesteld voor biodiversiteit, mensenrechten en onze toeleveringsketen. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2021 bedroeg de omzet van Neste 15,1 miljard euro. Lees meer: neste.nl