7 Februari 2019

Neste’s hernieuwbare brandstoffen zorgden ervoor dat klanten wereldwijd hun emissies met 7,9 miljoen ton verminderden in 2018

Published in Nieuws

Neste Corporation Persbericht 7 februari 2019 om 9:00 am (EET)

In 2018 zorgden Neste's hernieuwbare brandstoffen ervoor dat particuliere automobilisten, en professionele en commerciële chauffeurs in verschillende geografische markten hun uitstoot van broeikasgassen (BKG) met 7,9 miljoen ton* verminderden. Dit cijfer komt overeen met de jaarlijkse CO2-voetafdruk van 1,2 miljoen EU-burgers (bron: Wereldbank) of het verwijderen van 3 miljoen personenauto’s in één heel jaar.

“We blijven werken aan verschillende toekomstige alternatieven om de uitstoot gerelateerd aan transport te verminderen. Maar ondertussen verminderen hernieuwbare brandstoffen zoals Neste MY Renewable Diesel™ al gestaag deze uitstoot. Deze hernieuwbare brandstof biedt gebruikers een concrete, kosteneffectieve oplossing om klimaatverandering te bestrijden en helpt ook verschillende organisaties, steden, gemeenten en zelfs landen om hun emissiereductie en CO2-neutraliteitsdoelstellingen te behalen,” aldus Peter Vanacker, President & CEO van Neste.

Afval- en restgrondstoffen zijn goed voor ongeveer 80% van Neste's jaarlijks gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Hierdoor worden de emissiereducties van Neste's hernieuwbare brandstoffen als geheel gemaximaliseerd. Overschakelen van fossiele diesel naar 100% Neste MY Renewable Diesel™, volledig geproduceerd uit afval en restgrondstoffen, resulteert gemiddeld tot 90% minder broeikasgasemissies (GHG, gCO2eq / MJ) wanneer de levenscyclussen van beide brandstoffen worden vergeleken. Om over te schakelen op Neste MY Renewable Diesel™ zijn géén investeringen in nieuwe voertuigen of aanpassingen aan dieselmotoren vereist.

Positieve klimaatimpact blijft toenemen

Al meer dan tien jaar breidt Neste haar volume hernieuwbare producten gestaag uit. Tegenwoordig produceert Neste zo'n 2,7 miljoen ton aan hernieuwbare producten in haar raffinaderijen in Finland, Nederland en Singapore.

In december 2018 kondigde Neste aan om ongeveer EUR 1,4 miljard te investeren om de productiecapaciteit voor hernieuwbare producten in Singapore uit te breiden. Hierdoor zal de jaarlijkse totale productiecapaciteit van hernieuwbare producten in 2022 bijna 4,5 miljoen ton bedragen.

Naarmate de productiecapaciteit toeneemt, zal ook de positieve impact die Neste's hernieuwbare producten in verschillende sectoren van de samenleving hebben, toenemen. Neste’s doel is om in 2022 met haar hernieuwbare producten de uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met 9 miljoen ton te verminderen.

“Neste helpt transportbedrijven en steden, de luchtvaart, klanten in de polymeerindustrie en chemiesector om hun organisatie duurzamer te maken. Doordat we ons blijven concentreren op efficiënter gebruik van verschillende afval- en restgrondstoffen in onze productie, kunnen we de positieve impact op verschillende gebieden van het leven maximaliseren,” besluit Vanacker.

Kaisa Lipponen

Directeur, Corporate Communications and Brand Marketing

Verdere informatie:

Pekka Tuovinen, Senior Advisor Sustainability tel. +358 10 458 4516, pekka.tuovinen(at)neste.com

*De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie (2009/28 /EC). De jaarlijkse emissiereductie die Neste’s hernieuwbare brandstoffen in 2018 leverden, was iets lager dan in het voorgaande jaar. Het productievolume in 2018 was lager door geplande onderhoudsbeurten bij Neste’s raffinaderijen in Singapore en Rotterdam. Het aantal passagiersvoertuigen waarmee de emissies overeenkomen, bleef gelijk aan het cijfer van vorig jaar, aangezien de energie-efficiëntie van personenauto's is verbeterd.

Lees ook:

Neste's hernieuwbare brandstoffen

Neste verkozen als een van de meest duurzame bedrijven ter wereld op basis van CDP Climate Change-beoordeling

Neste verkozen tot derde meest duurzame bedrijf ter wereld op de Global 100 lijst

Neste versterkt wereldwijd haar leidende positie in hernieuwbare producten door een grote investering in Singapore

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creëert duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector en voor consumenten. Met ons brede assortiment van hernieuwbare producten kunnen onze klanten de uitstoot naar het klimaat verminderen. Wij zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststoffen, en introduceren ook hernieuwbare oplossingen aan de luchtvaart- en plasticindustrie. We zijn tevens een technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten. We willen een betrouwbare partner zijn met gewaardeerde expertise op het gebied van onderzoek en duurzame activiteiten. In 2018 bedroeg de omzet van Neste 14,9 miljard euro. In 2019 werd Neste derde op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Lees meer op: neste.nl