21 December 2020

Neste voltooit de eerste testrun op industriële schaal voor het verwerken van vloeibaar gemaakt plastic afval in Finland

Published in Nieuws under Plastic

Neste Corporation, Persbericht, 21 december 2020 om 9.00 uur (EET)


 
Neste heeft als doel om vanaf 2030 jaarlijks meer dan 1 miljoen ton plastic afval te verwerken. Het bedrijf is van plan vloeibaar gemaakt plastic afval te gebruiken als ruwe grondstof in zijn raffinaderij van fossiele olie. Zo wordt er van dit afval hoogwaardige grondstof voor de productie van nieuw plastic gemaakt. Foto: Neste

Neste verwerkte dit najaar met succes 400 ton vloeibaar gemaakt plastic afval in zijn raffinaderij in Finland, een hoeveelheid die overeenkomt met wat 20.000 Europeanen gemiddeld per jaar aan plastic afval genereren. Dit was de eerste keer dat Neste vloeibaar gemaakt plastic afval op industriële schaal verwerkte. Tijdens de run werden verpakkingen en ander gemengd plastic afval verwerkt tot een hoogwaardige gerecyclede grondstof voor gebruik in de petrochemische industrie, bv. voor het produceren van nieuw plastic.

Deze testrun is een belangrijke mijlpaal voor de strategische doelen van Neste met betrekking tot het creëren van een circulaire economie en het verminderen van het gebruik van ruwe olie in zijn raffinaderijen. Neste heeft als doel om vanaf 2030 jaarlijks meer dan 1 miljoen ton plastic afval te verwerken

De voorbereidingen voor de volgende run zijn volop gaande

Neste heeft als doel het volume aan vloeibaar gemaakt plastic afval dat wordt verwerkt geleidelijk te vergroten om zo te blijven leren en de waardeketens en verwerkingstechnologieën te blijven ontwikkelen. De volgende testruns bij de raffinaderij van fossiele olie van Neste in Porvoo worden al voorbereid voor 2021. 

“We zijn zeer verheugd dat we de allereerste run op industriële schaal voor het verwerken van vloeibaar gemaakt plastic afval met succes voltooid hebben. Hoewel we nog veel werk te doen hebben, is dit een enorme stap voor onze branche naar het omzetten van lastig te recyclen plastic afval naar een waardevolle grondstof, waardoor een circulaire economie mogelijk wordt”, aldus Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals van Neste. “Samen met de hernieuwbare grondstof die we al leveren voor de productie van hoogwaardige, duurzame polymeren en chemicaliën met verminderde koolstofvoetafdruk, zullen deze nieuwe, via chemische recycling van plastic geproduceerde volumes significant bijdragen aan het versnellen van de nodige overgang naar een circulaire bio-economie voor plastic.”

Voorafgaand aan de testrun zijn er door Neste uitgebreid onderzoeken en laboratoriumtests gedaan. Ook werden er grondige analyses uitgevoerd met betrekking tot de productiemiddelen en -processen om er zeker van te zijn dat het verwerken van dit nieuwe gerecyclede ruwe materiaal haalbaar en veilig is. 

"De testrun is het resultaat van een fantastische samenwerking binnen de hele organisatie van Neste. We beschikken over technologisch geavanceerde raffinaderijen en de benodigde expertise om het raffineren van afval van lage kwaliteit en overgebleven ruwe materialen naar hoogwaardige eindproducten mogelijk te maken. Door al deze factoren kunnen we ons doel bereiken, namelijk het ontwikkelen van de raffinagecapaciteit om jaarlijks meer dan een miljoen ton plastic afval te verwerken tegen 2030”, aldus Marko Pekkola, Executive Vice President, Oil Products bij Neste.

Voor de levering van vloeibaar gemaakt plastic afval voor de eerste testrun werd Neste ondersteund door zijn partner Ravago. Samen met Ravago en verschillende andere partners in de waardeketen van plastic ontwikkelt Neste chemische recycle-technologieën en -capaciteit. Zo wordt het mogelijk om plastic afvalstromen te recyclen die gezien worden als ongeschikt voor mechanische recycling en die momenteel verbrand worden of gedumpt worden op stortplaatsen. De ontwikkeling van een ecosysteem voor het chemisch recyclen van plastic afval ondersteunt het wereldwijde doel om plastic afval te verminderen en kan helpen voorkomen dat dit afval in het milieu terechtkomt. Neste en zijn partners geven plastic een nieuw leven als hoogwaardige grondstof die hergebruikt kan worden. Dit is tevens een nieuwe manier om minder afhankelijk te zijn van fossiele olie bij het produceren van nieuw plastic. 

*) Berekeningen gebaseerd op cijfers van Eurostat.

Neste Corporation
 
Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Meer informatie: 

Neem contact op met Heikki Färkkilä, Vice President, Chemical Recycling, Renewable Polymers and Chemicals. Mediacontacten Neste, telefoon +358 50 458 5076, e-mail media@neste.com, werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur (EET).

Lees meer:

Neste RE maakt een toekomst mogelijk waarin alle kunststofproducten kunnen worden gemaakt van hernieuwbare en gerecyclede materialen – en die toekomst begint vandaag

Neste en DSM kondigen een strategische samenwerking aan om hoogwaardige materialen te maken uit duurzame grondstoffen

Neste en Ravago starten een samenwerking voor de chemische recycling van ruim 200.000 ton afvalplastic per jaar

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) biedt oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. We verwerken afvalstoffen, reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen. We zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof en ontwikkelen chemische recycling om de uitdaging van plastic afval tegen te gaan. Met onze hernieuwbare en circulaire oplossingen willen we onze klanten helpen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. Als technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten, met de intentie om vanaf 2035 koolstofneutraal te produceren, introduceren we ook hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, zoals plastic afval, als grondstoffen voor de raffinage. We worden consequent opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices en de Global 100-lijst van 's werelds meest duurzame bedrijven. In 2019 bedroeg de omzet van Neste 15,8 miljard euro, waarbij 82% van de vergelijkbare bedrijfswinst afkomstig was van hernieuwbare producten. Lees meer: neste.nl