Hernieuwbare oplossingen
20.12.2023

Hoe worden hernieuwbare brandstoffen geproduceerd?

Waarom hebben we hernieuwbare brandstoffen nodig? Waar zijn ze van gemaakt? En hebben we genoeg hernieuwbare grondstoffen om ze te produceren?

Om de uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering versnellen aanzienlijk te verminderen, moeten we alle mogelijke oplossingen benutten om diegene die momenteel gemaakt worden van fossiele bronnen te vervangen. We kunnen niet doorgaan met het uitputten van fossiele bronnen en het vrijlaten van de daarin opgeslagen koolstof in de atmosfeer. In plaats daarvan moeten we reeds bestaande materialen hergebruiken en recyclen en wanneer we nieuwe grondstoffen nodig hebben, moeten we ons richten op hernieuwbare grondstoffen.

Waar moeten hernieuwbare brandstoffen worden gebruikt?

De verkoop van elektrische voertuigen versnelt en waterstof zet zijn eerste stappen. De samenstelling van het wagenpark is aan het veranderen, maar een uitgebreidere verschuiving zal tijd vergen. De meeste voertuigen, vooral zware vrachtvoertuigen, zullen in 2030 en daarna nog steeds op verbrandingsmotoren rijden. Daarom hebben we een oplossing nodig om de uitstoot van deze bestaande voertuigen te verminderen, nu en in de toekomst. 

Hernieuwbare brandstoffen kunnen worden gebruikt door alle vormen van transport op de weg, in de lucht en op zee. Niet alleen auto's, bestelwagens, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen kunnen allemaal rijden op hernieuwbare brandstoffen, maar ook zware machines zoals kranen, graafmachines en laders kunnen op hernieuwbare brandstoffen werken. Bijvoorbeeld met Neste MY Renewable Diesel™ kan de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met tot wel 90%* worden verminderd gedurende de levenscyclus van de brandstof in vergelijking met fossiele diesel.

De hernieuwbare brandstoffen van Neste kunnen worden gebruikt in bestaande voertuigen, vliegtuigen en schepen. Hierdoor kunnen deze brandstoffen snel worden ingezet.

CO2-uitstoot door brandstofverbranding in 2020

Bron: Neste. Databron: IEA

Waar worden hernieuwbare brandstoffen van gemaakt?

Het belangrijkste verschil tussen hernieuwbare brandstoffen en fossiele brandstoffen is waar ze vandaan komen. Fossiele brandstoffen worden gemaakt van niet-hernieuwbare fossiele bronnen, zoals ruwe olie, en bij het gebruik ervan komt de koolstof uit deze brandstoffen vrij in de atmosfeer. Hernieuwbare brandstoffen worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals afval en residuen of van olie die gewonnen wordt uit planten die via fotosynthese CO2 uit de lucht opnemen.

Neste gebruikt een uitgebreide portefeuille van hernieuwbare grondstoffen, waaronder gebruikte bakolie en frituurvet, afval van dierlijke vetten en afval en residuen uit de verwerking van plantaardige oliën. Het bedrijf heeft zich meer dan een decennium gericht op afval en residuen, en ze vertegenwoordigen nu meer dan 90% van Neste's wereldwijde input van hernieuwbare grondstoffen. We verwachten op de middellange en lange termijn naast afval en residuen ook andere soorten grondstoffen te gebruiken, zoals algen of nieuwe plantaardige oliën die worden geproduceerd met regeneratieve landbouwpraktijken. Neste onderzoekt ook het potentieel van CO2-absorberende algen en het gebruik van CO2 zelf als grondstof. 

Duurzaamheid stuurt Neste's wereldwijde inkoop van grondstoffen. Geoptimaliseerde inkoop en logistiek zorgen voor een efficiënte en continue stroom van grondstoffen voor onze raffinaderijen in Finland, Nederland en Singapore en voor onze gezamenlijke operatie in Martinez, Californië. 

De meeste materialen moeten worden voorbehandeld om onzuiverheden te verwijderen. De specifieke voorbehandeling die wordt uitgevoerd, hangt af van het type grondstof. Na de voorbehandeling worden de grondstoffen geraffineerd tot een verscheidenheid aan hernieuwbare producten met behulp van Neste's NEXBTL-proces. De unieke NEXBTL-technologie is het resultaat van jarenlang onderzoek en innovatie. De combinatie van voorbehandeling en het NEXBTL-proces zorgt ervoor dat een gevarieerde reeks grondstoffen, zelfs afval en residuen van lagere kwaliteit, worden omgezet in hernieuwbare producten met een constant hoge kwaliteit. 

De grondstoffen die wij voor het raffineren gebruiken, kunnen in de loop van de tijd, van markt tot markt en van product tot product verschillen, afhankelijk van de beschikbaarheid, de prijs, de markt en klantspecifieke eisen en voorkeuren. Neste's uitgebreide grondstoffenportfolio biedt ons de flexibiliteit om aan deze eisen te voldoen. 

Wereldwijd grondstoffenpotentieel voor hernieuwbare brandstoffen

Bron: Neste

Hebben we genoeg hernieuwbare grondstoffen?

Tegen 2040 zou de wereldwijde productie van hernieuwbare brandstoffen dankzij een reeks nieuwe hernieuwbare grondstoffen en processen aanzienlijk kunnen groeien, tot meer dan 1.000 megaton olie-equivalent. Op dit moment is de wereldwijde energiebehoefte voor alle transportmodaliteiten samen 2,668 megaton olie-equivalent. Door het aantal grondstoffen uit te breiden, kunnen hernieuwbare brandstoffen alle fossiele brandstof voor luchtvaart en scheepvaart vervangen, net als een aanzienlijk deel van de fossiele brandstoffen in het wegvervoer.

Meerdere grondstoffen kunnen fossiele grondstoffen vervangen bij de productie van brandstof. Sommige zijn vandaag al beschikbaar en met innovatie kunnen we het toekomstige potentieel van vele andere ontsluiten. Regelgevers hebben de sleutel in handen om ervoor te zorgen dat een brede grondstoffenportfolio in aanmerking komt om de volledige potentiële emissiereductie van deze hernieuwbare grondstoffen mogelijk te maken.

Neste blijft werken aan het vergroten van de beschikbaarheid van hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, terwijl we ook technologieën ontwikkelen om onze huidige grondstoffenportfolio nog verder te diversifiëren. Dit zal ons helpen om toegang te krijgen tot voldoende hoeveelheden grondstoffen om onze groeiende productiecapaciteit te ondersteunen.

Neste produceert momenteel ongeveer 3,3 miljoen ton hernieuwbare producten per jaar. De uitbreiding van Neste's raffinaderij in Singapore en de gezamenlijke operatie, Martinez Renewables, met Marathon Petroleum in Martinez, Californië, zullen Neste's totale productiecapaciteit van hernieuwbare producten begin 2024 verhogen tot 5,5 miljoen ton.

Als wereldleider in hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof, en als voorloper op het gebied van hernieuwbare en circulaire oplossingen voor de polymeren en chemische industrie, stelt Neste haar klanten vandaag al in staat om over te schakelen naar meer duurzame oplossingen.

 

*) Het percentage van de vermindering van de broeikasgasemissies varieert naargelang de regiospecifieke wetgeving die de methodologie voor de berekeningen aanreikt (bv. EU RED II 2018/2001/EU voor Europa en US California LCFS voor de VS), en de grondstoffenmix die wordt gebruikt om het product voor elke markt te produceren.