Vervoer
2.02.2021

5 trends die duurzame mobiliteit zullen stimuleren in 2021

Welke weg zal de transportsector na de COVID-19-pandemie inslaan? Wij vroegen vijf vooraanstaande onderzoekers om hun voorspellingen voor 2021 met ons te delen.

 
1. Steden kiezen voor een nieuwe benadering van woon-werkverkeer die veiligheid en duurzaamheid combineert

Daniel Qiggin, Senior Research Fellow of think tank Chatham House

Daniel Quiggin
Senior Research Fellow bij het Energy, Environment and Resources Programme van de denktank Chatham House.

Hoe vinden lokale overheden een balans tussen coronaveilig vervoer en het behoud van de verbeterde luchtkwaliteit?

“In 2021 zal een belangrijke ontwikkeling plaatsvinden in de manier waarop mensen zich vervoeren. Steeds meer mensen zullen met de auto naar hun werk willen gaan, om zo besmetting met het coronavirus in het openbaar vervoer te voorkomen. Hoe vinden lokale overheden de balans tussen deze trend en het behoud van een betere luchtkwaliteit?”, vraagt Daniel Quiggin, een voormalig beleidsadviseur voor de Britse overheid, zich af.

De gebeurtenissen van de afgelopen twaalf maanden hebben zonder twijfel geleid tot een herziening van het gebruik van het openbaar vervoer in steden. De mensen die steden niet geheel kunnen vermijden nemen vaker de auto. Bussen, trams en treinen worden gezien als infectiehaarden – in het Verenigd Koninkrijk leidde de dood van een aantal buschauffeurs als gevolg van het virus deze zomer tot een openbaar onderzoek.

Hoewel reizen met de auto mogelijk veiliger voelt, is Daniel Quiggin bezorgd dat meer verbrandingsmotoren veel van de recente verbeteringen in luchtkwaliteit in grote steden teniet zullen doen. “Op de korte termijn hangt mijns inziens veel af van het gebruik van e-bikes en een toename van fietsen in het algemeen.”

Four cyclists

Fietsen lost echter niet alle lokale mobiliteitsproblemen op. Quiggin gelooft dat er in 2021 meer nodig is om het openbaar vervoer te steunen:

“Als overheden echt bereid zijn om klimaatverandering aan te pakken is het openbaar vervoer een sector die ze moeten ondersteunen,” stelt Quiggin. “Ze zullen publiek geld moeten blijven investeren in de ondersteuning van die diensten. In de toekomst hebben we het openbaar vervoer immers nodig om met zo min mogelijk CO2-uitstoot te reizen.”

 
2. Overheden worden gedwongen om zich in te zetten voor volledige decarbonisatie

Randall Field, Executive Director of the Mobility of the Future study at the MIT Energy Initiative

Randall Field
Executive Director van het Mobility of the Future onderzoek van het MIT Energy Initiative

Overheden moeten een zeer duidelijk signaal afgeven over hun toezegging om in de toekomst mobiliteit koolstofvrij te maken

“Met de komst van een nieuwe president in het Witte Huis is er weer reden tot optimisme wat betreft onze klimaatdoelen,” zegt Randall Field, die de leiding heeft over het mobiliteitsonderzoek van het MIT Energy Initiative, de organisatie die zich wijdt aan het transformeren van de wereldwijde energiesystemen voor een toekomst met een lage CO2-uitstoot.

Toch is Field ook een beetje bezorgd.

Na de COVID-19-pandemie, zo stelt hij, staat de wereld voor twee problemen tegelijkertijd: het omgaan met de economische nasleep van het virus én de transitie naar een duurzamere toekomst.

Dat houdt in dat mobiliteit duurzamer moet worden op een manier die ook meer werkgelegenheid creëert.

“De overstap naar elektrische voertuigen is niet van de ene op de andere dag gemaakt. Er zijn bepaalde obstakels die onder meer te maken hebben met het bereik, het opladen en de prijs,” zegt Field. “De wereld zal zich dus op een manier ontwikkelen die zowel de elektrificatie van mobiliteit als het gebruik van alternatieve brandstoffen - zoals biobrandstoffen en waterstof - omarmt.”

Field vindt dat overheden in 2021 de juiste omstandigheden moeten creëren voor de toepassing van duurzame mobiliteitsoplossingen, met name voor het gebruik van biobrandstoffen in de transportsector.

“De sleutel tot het succes van biobrandstoffen zijn overheidsmaatregelen die deze brandstoffen financieel aantrekkelijker maken voor consumenten, vrachtwagenchauffeurs en transportbedrijven,” zegt hij. “De techniek blijft zich ontwikkelen, maar overheden moeten een zeer duidelijk signaal afgeven over hun toezegging om in de toekomst mobiliteit koolstofvrij te maken.”

 
3. Herstel van de COVID-19-pandemie versnelt de implementatie van geavanceerde technologie

Susan Shaheen Ph.D., Director of Innovative Mobility Research and Professor In-Residence of Civil and Environmental Engineering at UC Berkeley

Susan Shaheen, Ph.D.
Directeur Innovative Mobility Research en Professor Civiele- en Milieutechniek aan UC Berkeley
Co-directeur van het Transportation Sustainability Research Center

Het herstel van de COVID-19-pandemie zal bijdragen aan een klimaat waarin mobiliteit meer als dienst wordt gezien

Hoewel de coronapandemie veel delen van de vervoerssector heeft platgelegd (denk aan de luchtvaart), heeft het ook de implementatie van nieuwe technologie versneld, zoals het werken op afstand en de mogelijkheden om virtueel te vergaderen. Susan Shaheen denkt dat het virus nieuwe innovaties teweeg zal brengen die zullen bijdragen aan een klimaat waarin mobiliteit meer als dienst wordt gezien.

Wanneer mensen in 2021 weer terugkeren naar de steden, verwacht Shaheen dat er hernieuwde interesse zal zijn in diensten die informatie bieden over openbaar vervoer, navigatie, parkeren, verkeersomstandigheden en deelritten. “We zien ook een groei in micromobiliteit (kleine, lichtgewicht voertuigen zoals elektrische scooters en e-bikes, zowel in eigen bezit als deelnetwerken) door de behoefte aan social distancing en actieve vervoersalternatieven. Het is waarschijnlijk dat die trend zich ook in 2021 zal voortzetten.”

Aerial picture of a city

“Veel gemeenschappen investeren in infrastructuur en beleid om micromobiliteit te ondersteunen,” zegt Shaheen. “Denk bijvoorbeeld aan dertigkilometerwegen of gedeelde straten en het toewijzen van parkeerplaatsen voor nieuwe doeleinden, zoals laden en lossen, terrasjes en kraampjes.”

Deze nieuwe fase van duurzame mobiliteit zal sociale gelijkheid bevorderen. Het virus heeft veel ongelijkheid blootgelegd en de structuur van steden over de hele wereld veranderd. Shaheen ziet een nieuw soort stad voor zich waarin mensen zich gemakkelijker kunnen verplaatsen en waar straten niet langer dienst doen als parkeerplaatsen.                      

Deze ontwikkeling zal bijdragen aan milieuvriendelijker, toegankelijker, efficiënter en schoner vervoer.

 
4. Grote investeringen in onderzoek naar de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen

Dr. Rachel Field, Research Fellow in Energy Transitions at University College London’s Bartlett School of Environment, Energy & Resources

Dr. Rachel Freeman
Research Fellow, Energy Transitions aan de Bartlett School of Environment, Energy & Resources van de University College London (UCL)

We gaan onderzoek zien dat erop gericht is om producten daadwerkelijk op de markt te brengen

“In de aanloop naar COP26 verwacht ik dat vervoergerelateerd onderzoek dit jaar zal worden opgeschroefd,” zegt dr. Rachel Freeman van de Bartlett School of Environment, Energy & Resources van de UCL. “Er zal veel geïnvesteerd worden in de transitie van fossiele brandstoffen naar betere alternatieven. Denk aan laadstations, accutechnologie voor elektrische auto’s – geen beginnend onderzoek, maar onderzoek dat erop gericht is om producten daadwerkelijk op de markt te brengen.”

Freeman is van mening dat het koolstofvrij maken van het vervoer zowel van onderaf, via de digitale revolutie en nieuwe vormen van vervoer, als van bovenaf kan komen. “Veel ontwikkelde landen hebben de ’vervoerspiek’ al bereikt. In de toekomst zullen we een geleidelijke afname zien in de vraag naar zowel passagiers- als vrachtvervoer,” zegt ze. “Veranderingen in transportefficiëntie zullen de uitstoot verlagen. Het is echter mogelijk dat dit in ontwikkelingslanden niet het geval zal zijn.”

Volgens Freeman heeft de COVID-19-pandemie de luchtvaartmarkt hard geraakt. Hoewel minder vliegtuigen in de lucht ook minder uitstoot betekent, zullen de luchtvaartmaatschappijen die blijven vliegen op zoek moeten gaan naar schonere alternatieven. Het gebruik van biobrandstoffen in de luchtvaart is haalbaarder dan elektrificatie.

“Er moet wezenlijke verbetering plaatsvinden,” zegt Freeman. “De hele vervoerssector moet beter worden in voertuigefficiëntie, bijvoorbeeld door het gebruik van lichtgewicht materialen of verbeterde aerodynamica.”

Shadow of an aeroplane

 
5. Klimaaturgentie vergroot de vraag naar biobrandstoffen

Jonas Eliasson, Visiting Professor of Transport Systems at Linköping University

Jonas Eliasson
Visiting Professor, Transport Systems aan Linköping University
Directeur Transport Accessibility van de Zweedse vervoersautoriteit

We kunnen niet gewoon doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen terwijl elektrificatie verder wordt ontwikkeld

De tijd die de mensheid nog rest om de CO2-uitstoot te beperken in de mate die is afgesproken in het Parijs-akkoord wordt krap. Een manier om CO2-reductie te bereiken is volgens Jonas Eliasson van Linköping University om de oude lessen van transportmanagement breder toe te passen. “Traditionele verkeersplannen, die ervoor zorgen dat het minder druk is op de weg, zijn nog steeds verstandige zaken,” zegt hij.

Eliasson gelooft dat elektrificatie de sleutel is om vervoer duurzaam te maken in de komende tien jaar. Maar in het komende jaar zijn biobrandstoffen een realistischere manier om de CO2-uitstoot terug te dringen. “Het gebruik van elektrische auto’s voor wegvervoer en vrachttransport is enorm belangrijk,” zegt hij. “Maar we kunnen niet doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen terwijl elektrificatie verder wordt ontwikkeld.”

Ook wanneer we verder zijn op het gebied van elektrificatie verwacht Eliasson niet dat biobrandstoffen hun relevantie zullen verliezen. “De consumptie van biobrandstoffen in de sector wegvervoer zal waarschijnlijk rond 2035 zijn hoogtepunt bereiken. Na dat punt krijgt elektrische aandrijving hopelijk de overhand,” zegt hij.

“Maar met de uitbreiding van de productiecapaciteit voor biobrandstoffen kunnen we ook overwegen om deze te gebruiken voor vervoer door de lucht en over zee. Dit zal ook zorgen voor effectievere duurzame certificering van de gebruikte biomassa en betere kennis over de herkomst van grondstoffen.”