Duurzaamheid
20.02.2020

De voordelen van gelijkheid op de werkvloer

 
Veel bedrijven werken aan hun persiteit in het kader van duurzaamheid. Maar hoe leidt dit tot betere bedrijfsresultaten? In deze terugkerende column kijken we naar verschillende manieren waarop je jouw bedrijf kunt verduurzamen en zoeken we uit wat het uiteindelijk oplevert.

Verwacht hier het volgende te leren:

  • ​ Hoe je met een perse en inclusieve werkplek de bedrijfswinst laat groeien.
  • ​ Waarom duurzaamheid niet alleen om het milieu draait, maar ook om sociale en bestuurlijke factoren.
  • ​ Hoe je duurzaamheid binnen je bedrijfscultuur kunt promoten en hoe je hiervan de vruchten plukt.

Onze blik op duurzaamheid is in het afgelopen decennium sterk verruimd.

Dat hebben we mede te danken aan waakhonden zoals Corporate Knights. Zij publiceren jaarlijks een ranking van 's werelds meest duurzame bedrijven op het gebied van bestuur, sociaal ondernemen en het milieu. Ook belangrijk zijn de Dow Jones Sustainability Indices, die al meer dan twintig jaar 's werelds grootste bedrijven onder de loep nemen aan de hand van economische, sociale en milieuvriendelijke criteria.

Maar er is ook een belangrijke rol weggelegd voor investeerders. Zij zien een duurzame bedrijfsvoering steeds vaker als een goede indicatie van de toekomstbestendigheid van een bedrijf. ESG-obligaties (ESG staat voor ‘Environmental, Social and Governance’) worden ook steeds populairder. Hieruit kunnen we concluderen dat duurzaamheid steeds verder evolueert. Een duurzaam bedrijf houdt rekening met de impact die het heeft op haar ecologische, sociale en economische omgeving.

Duurzaamheid een warm hart toedragen betekent ook dat je continu rekening houdt met personeelsvergoedingen, gelijkheid, persiteit en inclusiviteit.

Er zijn veel redenen waarom we een nieuw duurzaamheidsbeleid nodig hebben. Sommige daarvan kennen we, zoals de verplichte naleving van wetten en regels. Als je je hier niet aan houdt, riskeer je boetes en reputatieschade en kun je investeerders, klanten en talentvolle medewerkers mislopen.

Nu we steeds meer data tot onze beschikking hebben, valt op dat er een aantal onverwachte stimulansen meespelen in de wens naar verduurzaming. Vooral wanneer we duurzaamheid vanuit een breder perspectief bekijken, en sociale en bestuurlijke maatstaven meenemen. 

De nieuwe, bredere definitie van duurzaamheid omvat ook sociale en bestuurlijke maatstaven.

Een voorbeeld hiervan is de ontdekking dat gelijkwaardige en perse werkomgevingen leiden tot betere financiële resultaten.

 
Redenen om persiteit te bevorderen

Goed functionerende medewerkers zijn een van de belangrijkste indicatoren voor een goede concurrentiepositie:

  • ​ Uit persiteitsonderzoek blijkt dat bedrijven met een hoge mate van   genderpersiteit binnen de directie, 21 procent meer kans hebben om bovengemiddelde winsten te behalen dan andere bedrijven.
  • ​ Daarnaast blijkt dat culturele en etnische persiteit binnen de best presterende bedrijven,ervoor zorgt dat zij 33 procent meer kans hebben om hun eigen winstgevendheid te overtreffen.
  • ​ Ook wereldwijd zien we dat etnisch en cultureel perse besturen, 43 procent meer kans hebben om hogere winsten te behalen.

Een perse en inclusieve werkplaats is belangrijk voor een organisatie, want zo kun je het talent - dat je nodig hebt om te concurreren - aantrekken, verder ontwikkelen en behouden. Hoe perser de organisatie, hoe breder de talentenpool, hoe meer je uit de talenten haalt.

Onderzoek toont aan dat perse en inclusieve groepen betere en snellere beslissingen maken.

“Een perse en inclusieve werkomgeving vormt een essentieel onderdeel van toekomstige successen op de werkvloer”, aldus Hannele Jakosuo-Jansson, Senior Vice President HR, HSSEQ en Procurement bij Neste.

“Deze omgevingen zijn nodig om je prestaties te kunnen verbeteren en naar nieuwe niveaus te tillen.” Volgens Jakosuo-Jansson, zijn persiteit en modernisering op de werkvloer belangrijk voor Neste, omdat het bedrijf mondiale groei nastreeft. “Het is niet altijd even makkelijk, maar het is de enige manier om onszelf verder te ontwikkelen.”

Onderzoek toont ook aan dat perse en inclusieve groepen betere en snellere beslissingen maken. Daarnaast bestaat er een positief verband tussen betere besluitvorming en goede bedrijfsresultaten.

Diverse teams brengen veel verschillende ervaringen, perspectieven en manieren van werken met zich mee. Dit bevordert de innovatie en hierdoor krijg je betere klantinzichten.

 
Case study: Hoe Accenture beroemd werd dankzij gelijkheid en persiteit

Het wereldwijde consultancybureau Accenture heeft zich voorgenomen om in 2025 een geheel evenwichtig personeelsbestand te hebben, met een gelijke verdeling van vrouwen en mannen.

Volgens Pierre Nanterme, voorzitter en CEO van Accenture, zorgt persiteit voor een sterker en innovatiever bedrijf. ’Hierdoor ziet de wereld er ook weer een stukje mooier uit.’ Accenture wil graag het maatschappelijke debat over gelijkheid op de werkvloer vooruithelpen.

Dit is wat Accenture gedaan heeft (en doet) om gelijkheid en persiteit te bewerkstelligen:

  • ​ Op dit moment is 30 procent van het leidinggevend personeel bij Accenture vrouw. Dit geldt ook voor 47 procent van het nieuw aangetrokken personeel en 43 procent van het wereldwijde personeelsbestand. Tegelijkertijd worden de omzetgenererende functies maar voor 38 procent ingevuld door vrouwen.
  • ​ Accenture's raad van bestuur heeft een perse samenstelling, met leden van veschillende afkomsten en genders. Zo beschikt het bedrijf over bestuursleden uit zes verschillende landen van vier continenten. Hiervan zijn er vijf (42 procent) vrouw, waaronder ook de Lead Director.
  • ​ Het bedrijf heeft ook een aantal initiatieven gelanceerd om nog inclusiever en perser te worden. Zo is er bijvoorbeeld het wereldwijde Pride Ally-program, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de acceptatie van de LGBT-gemeenschap. Er zijn meer dan 110.000 medewerkers bij dit programma aangesloten.
  • ​ Daarnaast is er ook het Accenture's Persons with Disabilities Champions Network. Het netwerk heeft 22000 leden en sponsort lokale netwerkborrels, samenwerkingsverbanden, mentorprogramma’s en bewustmakingsinitiatieven voor mensen met een beperking. Ze zetten zich ook in voor mantelzorgers en collega's.

 
Een gelijke werkplaats levert bewezen voordelen op

Het Getting to Equal-rapport van het bedrijf laat zien hoe een gelijke werkcultuur een sterke aanjager kan zijn voor innovatie en groei. Het Disability Inclusion Advantage-onderzoek stelt daarnaast een positief verband vast tussen goede financiële bedrijfsresultaten en de inzet voor een inclusieve cultuur die rekening houdt met mensen met een beperking.

Een gelijke werkcultuur kan een sterke aanjager zijn voor innovatie en groei.

Accenture wordt wereldwijd erkend als een voorloper op het gebied van gelijkheid op de werkvloer. Het bedrijf kwam in 2019 voor op veel verschillende ranglijsten. Het stond voor het tweede jaar op rij bovenaan de Refinitiv’s persity & Inclusion Index, en is ook opgenomen in de Bloomberg’s Gender–Equality Index, de Diversity Inc’s Top 50 Companies for persity in the U.S., de Top 50 Employers for Women in the UK en de Nikkei Top 100 Companies for Women in Japan.

Zie ook: