Duurzaamheid
20.02.2020

Een focus op duurzaamheid leidt tot meer innovatie

 
Duurzaamheid moet je bedrijf aan het hart gaan, dat weet je waarschijnlijk al. Maar wist je dat je met duurzaam ondernemen je bedrijf ook innovatiever kunt maken? En dat het zorgt voor meer bedrijfsgroei? In deze column kijken we naar verschillende manieren waarop je kunt verduurzamen en zoeken we uit wat het uiteindelijk oplevert.

Verwacht hier het volgende te leren:

 • ​ Hoe duurzaamheid leidt tot innovatie, een hogere omzet en winst.
 • ​ Hoe je een positieve cyclus van duurzaamheid, innovatie en samenwerking kunt creëren.
 • ​ Hoe je de concurrentie te slim af kunt zijn door innovatief met het begrip duurzaamheid om te gaan.

Er zijn veel redenen te bedenken waarom duurzaamheid een prioriteit zou moeten zijn. Toch zitten er meer voordelen aan het verduurzamen van je onderneming dan je denkt. Zo kan verduurzaming zorgen voor meer bedrijfsgroei en heeft het ook een ethische en milieutechnische impact.

In een rapport waarin gekeken werd welke invloed duurzaamheid en innovatie op elkaar hebben, concludeerde Deloitte eerder dat duurzaamheid een zeer belangrijke aanjager is van innovatie. Door dit soort ontwikkelingen zijn bedrijven die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid ook vier keer zo vaak ‘innovatieleiders’.

Hoe komt dit?

 
Door te focussen op duurzaamheid kijk je anders naar zaken

Het is bewezen dat duurzaamheid kan fungeren als een soort ‘lens’. Hierdoor denken bedrijven anders en zullen ze situaties op een nieuwe manier proberen op te lossen.

Wat blijkt, door anders te denken kun je je innovatievermogen een grote boost geven. Bedrijven kunnen op die manier situaties anders belichten. Het verandert hun idee van prioriteiten en ze kunnen profiteren van enorm veel nieuwe inzichten.

Duurzaamheid helpt bedrijven een ander idee te krijgen van hun prioriteiten

Het klopt dat slimme ondernemers op dit moment duurzaamheid beschouwen als ‘innovation's new frontier’. Verduurzaming zorgt namelijk voor organisatorische en technologische innovaties, die op hun beurt weer leiden tot meer winst en omzet.

 
Verduurzaming leidt tot innovatie (en vice versa)

Om uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te kunnen, moet je organisatie zich eerst zien te heroriënteren. Jennifer Goodman, Angelina Korsunova en Minna Halme van de Aalto-universiteit hebben onderzoek gedaan naar innovatie en samenwerking in bedrijven die verduurzaming nastreven.

Ze onderzochten hoe een verscherpte focus op duurzaamheid vaak de aanleiding vormt voor nieuwe manieren van bedrijfsvoering, nieuwe ideeën, innovaties en samenwerkingsverbanden. Door deze ontwikkelingen komen er weer nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand, die op hun beurt weer leidden tot nieuwe ideeën. Succesvolle bedrijven maken op dit moment slim gebruik van de positieve cyclus die innovatie en samenwerking creëren. Hier profiteert de gehele onderneming uiteindelijk van.

Duurzaamheid, innovatie en samenwerking versterken elkaar

Om duurzame producten te ontwikkelen, moeten bedrijven goed luisteren naar alle stakeholders. Ook moeten de levenscycli van producten zorgvuldig gepland worden. Vooral op het moment dat bedrijven nieuwe markten betreden, zie je dat er behoefte is aan samenwerking met andere partijen.

Goodman, Korsunova en Halme stellen dat bedrijven duurzame innovatie moeten verbeteren, bijvoorbeeld door universiteiten, NGO's, gemeentes, klanten en burgers te betrekken bij hun werk. Dit soort samenwerkingsverbanden helpen bedrijven beter om te gaan met de risico's doordat er meteen feedback geleverd wordt. Door het innovatieproces open te stellen en anderen te laten meedenken, betrek je ook meer stakeholders in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen.

Innovatieve ideeën hebben vaak een eerste zetje nodig vanuit het topmanagement. In de Harvard Business Review stelden Ram Nidumolu, C.K. Prahalad, en M.R. Rangaswami dat er veel sneller resultaten worden geboekt als er vanuit het hogere management wordt besloten om te focussen op duurzaamheid en innovatie.

Ze gaven ook een voorbeeld: In 2005 verklaarde General Electric (GE) CEO Jeff Immelt dat zijn bedrijf zich vanaf dat moment meer zou gaan richten op de milieuproblematiek. Sinds die uitspraak probeert elke pisie van GE steeds hoger te scoren op het gebied van duurzaamheid. Het conglomeraat neemt nu binnen meerdere sectoren een leidende positie in op dit gebied.

Case study:

 
Hoe Natura zich innoveerde om lokale gemeenschappen te ondersteunen

Het Braziliaanse bio-cosmeticaconcern Natura wist haar concurrentiepositie te verbeteren. Dit deed zij door een innovatieve en symbiotische relatie op te bouwen met leveranciers en de lokale gemeenschappen.

Dit is hoe Natura dit doet:

 • ​ Natura werkt al langer samen met gemeenschappen op het platteland, met lokale overheden en NGO's om op een duurzame manier grondstoffen te winnen.
 • ​ Natura deelt kennis hierover met leveranciers. Dit leidt tot extra banen en meer kansen binnen hun eigen gemeenschappen.
 • ​ Natura heeft fair trade-partnerships gesloten met tientallen lokale gemeenschappen en duizenden families. De betrokken partijen worden niet alleen beloond voor de grondstoffen die ze winnen, maar ook voor de kennis en kunde die ze met het bedrijf delen. De gemeenschappen worden ook betaald voor werk waarmee ze het milieu beschermen.
 • ​ Dankzij deze toegewijde en jarenlange samenwerking heeft Natura veel innovatieve en commercieel succesvolle producten op de markt weten te brengen.
 • ​ Bij dit soort samenwerkingsverbanden komt duurzaamheid zowel ten goede aan het bedrijf als van de lokale gemeenschappen. Ze ondersteunen elkaar.

Dankzij één van deze samenwerkingsverbanden zijn ook de productiemethoden aangepast, waardoor er nu al 257.000 hectare regenwoud is gered.

 
Impact maken vanuit de supply chain van Neste

Het aangaan van een dialoog is essentieel bij verduurzaming. Daarnaast speelt het een belangrijke rol in het opzetten van een positieve cyclus op het gebied van duurzaamheid, innovatie en samenwerking.

 • ​ Om het face-to-face contact met leveranciers te verbeteren, is Neste samen met haar partner en expert op het gebied van sociale kwesties, BSR (Business for Social Responsibility), gestart met het organiseren van leveranciersworkshops. Deze workshops behandelden de bevindingen van twee afzonderlijke rapporten waarin de maatschappelijke impact van de palmolie-industrie gemeten wordt.
 • ​ In de workshops worden belangrijke constateringen uit de onderzoeken gedeeld, daarnaast treedt Neste hierdoor ook in gesprek met de leveranciers. Zo komt het bedrijf meer te weten over zorgen en meningen van leveranciers.
 • ​ “Er zijn niet veel bedrijven die echt een samenwerkingsverband met hun leveranciers aangaan zoals Neste dit doet. Normaal gesproken doen bedrijven een assessment van bovenaf en dienen de leveranciers dan de problemen op te lossen die zijn geconstateerd. Deze aanpak leidt echter vooral tot snelle oplossingen die niet duurzaam van aard zijn,” aldus Jaewon Kim, Associate Director bij BSR. “Als je echt een verschil wilt maken, dan moet de leverancier de essentie van het probleem inzien. Dit is wat Neste doet. Neste gaat in gesprek met haar leveranciers, om zo de onderliggende oorzaak op te sporen, vanuit het perspectief van de leverancier.”

Meer over het opzetten van een duurzaam en succesvol bedrijf: