17 April 2019

Neste stelt strategische klimaatdoelen om de eigen uitstoot en die van klanten te verminderen

Neste stelt strategische klimaatdoelen om de eigen uitstoot en die van klanten te verminderen

Neste Corporation persbericht 17 april 2019, 09.00 uur (EET)

Als onderdeel van Neste’s vernieuwde strategie introduceert het bedrijf twee nieuwe ambitieuze klimaatdoelen.

  1. Vermindering van de broeikasgasemissies van klanten, door middel van haar hernieuwbare en circulaire oplossingen, met jaarlijks minstens 20 miljoen ton CO2eq* in 2030.
  2. Vermindering van de koolstofvoetafdruk van de productie van Neste vóór de EU-klimaat- en energiedoelstellingen.

De broeikasgasemissiereductie van klanten versneld

In de afgelopen tien jaar heeft Neste zich gericht op het produceren van hernieuwbare brandstoffen om het gebruik van fossiele brandstoffen te vervangen. In 2018 hielpen de hernieuwbare producten van Neste om de uitstoot van broeikasgassen van onze klanten te verminderen met 7,9 miljoen ton CO2eq, wat overeenkomt met de gezamenlijke jaarlijkse CO2-voetafdruk van 1,2 miljoen gemiddelde EU-burgers (bron: Wereldbank). Neste spant zich nu in om haar klanten te helpen de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten minste met 20 miljoen ton te verminderen. Deze vermindering komt overeen met de gezamenlijke jaarlijkse CO2-voetafdruk van meer dan 3 miljoen gemiddelde EU-burgers.

“Ons kernproduct Neste MY Renewable DieselTM blijft bijdragen aan de vermindering van transportgerelateerde uitstoot, terwijl we een significant positief klimaateffect beginnen te realiseren in de luchtvaart met Neste MY Renewable Jet FuelTM. Onze hernieuwbare en circulaire oplossingen voor kunststoffen zullen op hun beurt de polymeren- en de kunststofverwerkende industrieën helpen hun afhankelijkheid van ruwe olie en de gevolgen voor het klimaat te verminderen. Dit alles zal direct en aanzienlijk bijdragen aan de wereldwijde vermindering van broeikasgasemissies op fossiele basis in de komende jaren”, zegt Peter Vanacker, President en CEO van Neste. 

Om het aanbod van hernieuwbare brandstoffen uit te breiden naar nieuwe industrieën en markten, heeft Neste in december 2018 aangekondigd dat het ongeveer 1,4 miljard euro investeert om haar productiecapaciteit voor hernieuwbare producten in Singapore te vergroten. Hiermee komt de totale productie van hernieuwbare producten van het bedrijf van momenteel 2,9 miljoen ton per jaar in de buurt van 4,5 miljoen ton per jaar in 2022. Dit leidt er dus mogelijk toe dat Neste haar broeikasgasreductie kan verdubbelen, gemeten vanaf het niveau van 2018. De ambitie van Neste om haar productiecapaciteit op de lange termijn nog verder uit te breiden en haar doelstelling om in het komende decennium chemisch gerecycled, vloeibaar plasticafval te introduceren als grondstof voor brandstoffen, chemicaliën en nieuwe kunststoffen, maakt dat het bedrijf gelooft dat haar ambitieuze emissiereductiedoelstelling kan worden bereikt.

De koolstofvoetafdruk van Neste’s productie verminderen en de productiecapaciteit verhogen

“We zijn bezig met het verminderen van emissies en het versnellen van circulariteit in de samenleving. Hoewel we ernaar streven sneller en gedurfder te zijn in de ontwikkeling van onze activiteiten, zullen we niet streven naar groei van de productiecapaciteit zonder de directe impact van onze raffinage op het klimaat in de gaten te houden. We streven ernaar om de best beschikbare technologie te gebruiken om onze emissies onder controle te houden wanneer we onze nieuwe capaciteit inzetten”, zegt Vanacker.

“Bovendien evalueren we momenteel onze bestaande productiefaciliteiten en zoeken we naar de meest efficiënte manieren om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen, vooruitlopend op de EU klimaat- en energiedoelstellingen. Hoewel we ons nog steeds in een planningsfase bevinden, weten we dat we ons zullen blijven concentreren op energie-efficiëntie. De nieuwe warmtekrachtcentrale die gepland staat voor ingebruikname in Porvoo in 2019, levert uiteraard een bijdrage. Hoewel we nog steeds aan een gedetailleerder plan werken, is onze strategische richting duidelijk”, legt Vanacker uit.

Kaisa Lipponen

Directeur, Corporate Communications and Brand Marketing

Meer informatie:

Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Sustainability, tel +358 10 458 45 16, pekka.tuovinen(at)neste.com

* De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie (2009/28/EC)

Lees ook:

Neste’s strategie

Neste verkozen als een van de duurzaamste bedrijven ter wereld op basis van CDP Climate Change beoordeling

Neste verkozen tot derde meest duurzame bedrijf ter wereld op de Global 100-lijst

Neste versterkt wereldwijd haar leidende positie in hernieuwbare producten door een grote investering in Singapore

Zie voor meer informatie over de uitstoot van Neste het Duurzaamheidsverslag van Neste, p. 63

Neste in het kort

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creëert duurzame oplossingen voor de transport- en zakelijke sector en voor consumenten. Met ons brede assortiment van hernieuwbare producten kunnen onze klanten de uitstoot naar het klimaat verminderen. Wij zijn 's werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststoffen, en introduceren ook hernieuwbare oplossingen aan de luchtvaart- en plasticindustrie. We zijn tevens een technologisch geavanceerde raffinadeur van hoogwaardige olieproducten. We willen een betrouwbare partner zijn met gewaardeerde expertise op het gebied van onderzoek en duurzame activiteiten. In 2018 bedroeg de omzet van Neste 14,9 miljard euro. In 2019 werd Neste derde op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Lees meer op: neste.nl.